به گزارش عصر توریسم دولت برای اقامت بیماران بهبودیافته از ویروس كرونا در معدود هتل هایی كه آمادگی داشتند، پیگیری لازم را انجام نداد از سویی هتلهای بخش خصوصی با نگرانی از برند هتل، استقبال چندانی از آن نكردند.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، به دنبال شیوع كرونا سعید نمكی وزیر بهداشت اعلام نمود: بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان در محلی دیگر غیر از خانه باید نگهداری شوند و یكی از این فضاهای بینابینی هتل و فضاهای گردشگری می باشد كه در اختیار بخش خصوصی قرار دارد كه بر همین مبنا مبادرت به پیش خرید خدمت از بخش گردشگری بعنوان پشتوانه مراكز درمانی می نماییم.
اما از آن زمان به بعد نه از جانب ستاد مبارزه با كرونا پیگیری های لازم انجام شد و نه از جانب بخش خصوصی استقبالی صورت گرفت. در این میان تنها بعضی از هتل ها و برخی از مراكز دولتی آمادگی خویش را اعلام نمودند.
یك واحد اقامتی بخش دولتی متعلق به سازمان همیاری شهرداری برای قرنطینه و استراحت كادر درمانی بیمارستان های معین شهرستان ارومیه اعلام آمادگی كرد. در استان گلستان چهار هتل و هتل آپارتمان بخش خصوصی جهت استفاده در دوران نقاهت به استانداری پیشنهاد شده ولی تا كنون از این مكان ها استفاده ای نشده است. در بخش دولتی هم یك هتل آماده افتتاح تجهیز و در اختیار بیماران برای دوران نقاهت قرار گرفته است.
مهمانسراهای ورزشكاران شهرهای دامغان سمنان و گرمسار و ورزشگاه تختی سمنان هم در اختیار دبیرخانه كرونا قرار گرفته است در استان كرمان هم دو هتل و در زاهدان هم یك هتل در اختیار دانشگاه علوم پزشكی قرار گرفت. بعضی از اتاق های یك واحد از هتل های یزد و یك هتل در استان خراسان شمالی برای استراحت كادر درمانی اختصاص داده شده است.
اما از آنجائیكه این مورد هیچگاه جدی گرفته نشد سازوكارهای مربوط به آن هم شفاف بیان نشد همچون اینكه آیا هزینه اقامت بیماران بر عهده وزارت بهداشت است و یا مبتلایان باید آنرا بپردازند. از طرفی چه هتل هایی با چه درجه و ستاره باید به این كار اختصاص پیدا كند؟ با این وجود در همان هتل هایی هم كه آمادگی لازم اعلام شده بود، بیماری مستقر نشد.
در این باره، شهرام شیروانی نایب رییس جامعه هتلداران كشور به خبرنگار مهر اظهار داشت: در تصمیمی كه در ستاد مبارزه با كرونا گرفته شد، به برای كمك به بخش سلامت كشور و با عنایت به خالی شدن هتل ها از مسافر در دوران پیك سفر، پیشنهاد شده بود هتل هایی كه تمایل دارند آمادگی خویش را جهت پذیرش بیمارانی كه احتیاج به گذراندن دوره نقاهت دارند، اعلام كنند. در این میان تعداد كمی از هتل های بخش خصوصی تمایل نشان دادند. با این وجود درخواست های بعدی از جانب دولت داده نشد.
بنا بود تا وزارت بهداشت با هتل هایی كه آماده هستند، طرف قرارداد شود ولی تا كنون اعلام نیاز نشده است. شاید به این دلیل كه تخت های بیمارستانی و كمك های نیروهای مسلح جوابگو خواهد بود.
وی اظهار داشت: نحوه پرداخت هزینه ها توسط بیمار و یا دولت و یا نرخ اقامت و غیره بستگی به قراردادی داشت كه اداره بهداشت آن استان باید با هتل می بست. طبیعی است كه باید بخشی از این هزینه ها توسط دولت پرداخت می شد.
شیروانی با اشاره به اینكه از جانب بخش خصوصی و هتلداران هم استقبالی از این پیشنهاد نشد توضیح داد: ممكن بود به دنبال اقامت بیماران بهبود یافته در هتل تبلیغات منفی برای آن مركز اقامتی ایجاد شود و آن هتل مسافران خویش را از دست بدهد چون تا مدتها مردم امكان دارد به ایمن بودن آن از نظر نبود ویروس تردید داشته باشند. در واقع این اتفاق برای برند هتل خوب نبود.