عصر توریسم: كشور روسیه، بزرگ ترین كشور جهان است كه با حدودا به اندازه ی یك دور كره ی زمین عرض، از یك سو با كانادا و از طرف دیگر با ژاپن درگیری های مرزی دارد. علاوه بر سیبری، جنگ جهانی دوم و كمونیزم و سرانش، جهانیان این كشور را بیشتر با شهرهای مسكو و سنت پترزبورگ می شناسند.
سردر پارك ودنخا، محل برگزاری نمایشگاه كتاب مسكو

منبع:

دسته‌ها: توریسم