به گزارش عصر توریسم سال ها قبل به خاطر عبور ریل راه آهن از عرصه اش، داغِ ثبت جهانی را به دل اش گذاشتند و حالا در خلوتی كرونا برای زمینِ كشاورزی در عرصه و حریم اش با مته ی سنگین به دل زمین ضربه می زنند، شاید آبِ باقی مانده از سفره های زیرزمینی «نقش رستم» را هم بخشكانند و با خیال راحت نشست ها زمین، كعبه زرتشت را به دو نیم كند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، از یك سو در بوق و كرنا می نماییم كه مقرر است «نقش رستم» را همراه با «نقش رجب» به پرونده ی جهانی شده ی تخت جمشید الحاق نماییم و از جانب دیگر مجوز پشت مجوز از دستگاه های رسمی و خصوصی است كه برای منفعت طلبی ها تیشه به ریشه ی نقش رستم می زنند.
پاییز سال ۱۳۹۵ با طرح مسیر جدیدی برای عبور راه آهن از مقابل نقش رستم و حریم درجه یك تخت جمشید (پارسه) ارائه شد كه برپایه آن، فاصله ی راه آهن به حدود ۹۰۰ متری نقش رستم برسد، هر چند با دردسرهای فراوان و تعیین حریم برای نقش رستم، مسیری دورتر از آن فاصله ی تصویب شده كارها را به سرانجام رساند اما داستان نقش رستم به همان جا ختم نشد.
هر چند انتشار خبرهایی از حذف تیرهای برق از مقابل نقش رستم در سال ۱۳۹۲ قدری امیدها را به حفاظت از این محوطه ی پرارزش بیشتر كرد، اما فعالیت ادامه دار شركت گاز حتی پس از كشف سازه ای جدید در۲۳ بهمن همان سال در حریم درجه ی یك نقش رستم و عبور تدریجی ماشین های سنگین شركت گاز از نزدیك ترین نقطه ی این محوطه ی تاریخی برای اجرای طرح ملیِ انتقال گاز از جنوب به شمال كشور باز هم ناامیدی را بیشتر كرد.
اگر از تهدیدهای دیگر مانند ساخت كارخانه های مختلف و كندوی سیلوی گندم در حریم محوطه میراث جهانی تخت جمشید و نقش رستم بتوان راحت تر گذشت اما فرونشست زمین در اطراف نقش رستم و تخت جمشید به علت خشكسالی ها در طول حدود چهار سال قبل تا امروز و ترك هایی كه به كعبه ی زرتشت هم راه پیدا كردند، دلیلی بر اخطارهایی است كه نمی گذارد پرونده ی الحاقی به یونسكو برسد.
و حالا در كنار آن همه اخطار در خصوص فرونشست زمین در این محوطه ها، باز هم كشاورزان درست مانند قدم هایی كه در نزدیكی تخت جمشید برای كشیدن آب از زمین برداشتند، این دفعه سراغ نقش رستم رفته اند.

بدون هیچ مانعی با مته به جان زمینِ نقش رستم افتاده اند
نخستین اخطار را محمد درویش – یكی از فعالان محیط زیست – در صفحه شخصی خود منتشر كرد، در شرایط تعطیلی ها برای كرونا، آنها وقت گیر آورده اند. پس از آن دو نفر از فعالان میراثی استان فارس جهت بررسی وضعیت سراغ این محوطه رفته اند.
اسماعیل كهنسال – دانش آموخته تاریخ در مقطع كارشناسی ارشد – در گفتگو با ایسنا، توضیح می دهد: متوجه شدیم در فضایی خارج از فنسِ میراث فرهنگی متعلق به نقش رستم و در حدود ۲۰۰ متری این محوطه ی تاریخی كه زمین های كشاورزی قرار دارند ماشینی مستقر است كه در حال حفر زمین برای ایجاد چاه آب است.
او با اشاره به صحبتی كه با افراد در حال كار با مته ی سنگین در این محوطه داشته، می گوید: كارگران در حال كار كه از صحبت هایشان به نظر می رسید مجوز وزارت نیرو را دارند، گفتند حدود یك هفته است كه مشغول حفر زمین هستند و تا یكی دو روز دیگر كارشان در این منطقه تمام می شود.
این فعال میراث فرهنگی استان فارس، به وضعیت تعطیلی كشور برای قطع زنجیره ی انتقال ویروس كرونا اشاره می كند و می گوید: در این شرایط و در محوطه ای كه به علت این نزدیكی با محوطه ی تاریخی نقش رستم اصلا اجازه حفاری ندارند، آن افراد حدود یك هفته است كه در دل زمین حفاری می كنند و هیچ كس مانعی برای آنها ایجاد نكرده است.
كهنسال ادامه می دهد: با عنایت به صحبت هایی كه پیمانكار و كارگر در حال كار مطرح می كردند به نظر می آید آنها مجوز خویش را از وزارت نیرو گرفته اند، اما باز هم طبق شرایط برای تایید مجوز باید از میراث فرهنگی استعلام گرفته باشند، ولی هنوز معلوم نیست بر چه اساسی این افراد در این محوطه مبادرت به حفر زمین كرده اند؟

هنوز باستان شناسان این بخش از نقش رستم را مطالعه نكرده اند
كامران فلاحی – دیرینه شناس و فعال میراث فرهنگی استان فارس – نیز در گفتگو با ایسنا می گوید: در كمال ناباوری در نزدیك ترین فاصله با نقش رستم كه در خوشبینانه ترین حالت ۲۰۰ متر با این محوطه فاصله دارد، یعنی در نزدیك ترین نقطه به آرامگاه داریوش است، دستگاهی در حال حفر زمین است تا آب برای زمین های كشاورزان تأمین كند.
او با اشاره به فعالیتهای میراث فرهنگی كه برای الحاق پرونده ثبت جهانی نقش رستم و نقش رجب به پرونده ی جهانی تخت جمشید انجام داده، ادامه می دهد: به نظر می آید هر بار با منافع شخصی افراد، داستان ثبت جهانی این محوطه ی پرارزش به عقب می افتد. بر مبنای نامه ای كه در دست داشتند اعلام نموده بودند با خشك شدن چاه آب قبلی، اجازه ی حفر چاه جدید را گرفته اند، آن هم در محوطه ای كه نه تنها هنوز توسط باستان شناسان حفاری بررسی نشده، بلكه در هر قدم آن امكان دارد یافته ای تاریخی بیرون بیاید، اما این سهل انگاری ها به راحتی می توانند نشانه های تاریخی زیادی را از بین ببرند.
وی با بیان این كه حفاران چاه، از زیر مجموعه ی شركتی بودند كه پیمانكار وزارت نیرو است، می افزاید: خودشان توضیح دادند كه یك هفته است در حال كار هستند و به محض رسیدن به آب، دست از حفاری می كشند.
فلاحی به مته ای كه افراد حفار برای ایجاد چاه استفاده می كردند اشاره می كند و می گوید: معمولا در دشت كه بافت زمین نرم تر است از مته های سبك و نرم تر استفاده می شود، اما هر قدر به طرف كوه نزدیك می شویم، چون بافت زمین سخت تر است باید از مته هایی كه ضربه های سنگین تری به زمین می زنند، بهره برد و در شرایط كنونی هم در این محوطه از نقش رستم از مته ی سنگین استفاده می شود. در واقع هر ضربه ای كه به زمین وارد می نماید می تواند روی آثار و نهشته های قرار گرفته در دل زمین اثر بیشتری بگذارد، درست مانند صدمه هایی كه در زمان كشیدنِ ریل راه آهن در عرصه ی نقش رستم به این محوطه وارد كردند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/mp4