عصر توریسم: «اگرچه صیانت از آثار داخل بافت تاریخی شهر رشت از وظایف ذاتی میراث فرهنگی است، اما در خیلی از جهات حفاظت از آثار منوط به همكاری و هماهنگی های برون سازمانی است و در این میان نقش شهرداری، مراجع انتظامی و قضایی غیرقابل انكار است. آن چنان كه مجوز تخریب اثری ثبت شده در نتیجه شكایت مالك و رای دیوان عدالت اداری صادر شده و بدین سبب جلوگیری از موارد مشابه از حیطه اختیارات این اداره كل خارج است.»
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، وضعیت محله تاریخی «آفخرا» در شهر رشت از دید بومی های این محله تاریخی آن قدر نابسامان است كه در طول چند هفته گذشته تصاویر مختلفی از برخی بناهای تاریخی این محله در فضای مجازی انتشار یافته و هشدارهایی را درباره روند تخریب تدریجی بناهای باقی مانده از این بخش تاریخی كه بزرگان زیادی از رشت در آن محله متولد شده اند، مطرح كرده است.
به دنبال این موضوع، علی شهیدی – ایران شناس و یكی از استادیاران دانشگاه تهران – این وضعیت را یك آگهی جدی برای شهر تاریخی رشت دانست و با اشاره به شرایط كنونی كشور و ضرورت در خانه ماندن مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس كرونا، اشاره كرد: «بساز و بفروش ها با خرید یك خانه تاریخی و برداشتن قسمتی از سقف آنرا به حال خود رها می كنند و بنا بعد از مدتی به سبب بارندگی های سنگینِ رشت، خود تبدیل به یك ویرانه و تلی از خاك می شود. در شرایط كنونی نیز كه همه مردم در قرنطینه كرونایی هستیم، بساز و بفروش ها در قرنطینه نیستند و مشغول كارند.»
نمونه آگهی منتشرشده در اینستاگرام
برای خانه های تاریخی رشت

منبع:

دسته‌ها: توریسم