به گزارش عصر توریسم رئیس پژوهشكده مردم شناسی از به پایان رسیدن طرح فرهنگ شادمانی كه یكی از اولویت های تعیین شده در طرح های تحقیقاتی پژوهشكده مردم شناسی در سال ۱۳۹۸ بود اطلاع داد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری علیرضا حسن زاده سرپرست این طرح با بیان این خبر اظهار داشت: طرح یاد شده با جستارهایی از نعمت الله فاضلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی، حسین میرزایی رئیس گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه، سمیه كریمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اینجانب همراه بوده است.
به قول وی در این طرح مفهوم و جایگاه شادمانی در ایران، تنوع فرهنگی موجود در فرهنگ شادمانی و جهان بینی ایرانی ها در این حوزه شرح داده شده است.
حسن زاده بیان كرد كه گزارش یاد شده بزودی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر می شود.