عصر توریسم: پیش نویس بخشنامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی گردید تا در ایام آینده به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری كشور نیز برسد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی جهت بررسی پیش نویس بخشنامه اجرایی تشخیص نفایس در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرا شد.
در این جلسه مصطفی پورعلی مدیركل دفتر ثبت آثار اظهار داشت: در این نشست كه به سبب رعایت الزامات بهداشتی، بعضی از اعضای شورای ملی ثبت آثار به شكل مجازی در آن حضور داشتند، به موضوع بخشنامه اجرایی نفایس پرداخته شد. بر طبق اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار تاریخی فرهنگی منقول و غیر منقول دولتی كشور كه در زمره نفایس ملی قلمداد می شود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتیكه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
وی اضافه كرد: باتوجه به اهمیت این مساله و دستور معاون میراث فرهنگی كشور، مطالعات بمنظور تدوین بخشنامه اجرایی تشخیص نفایس توسط اداره كل ثبت آثار انجام و با حضور اعضای شورای ملی ثبت آثار بررسی گردید.
مدیركل دفتر ثبت آثار افزود: این بخشنامه باید به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری كشور نیز برسد.
در اختتام جلسه ضمن جمع بندی اولیه نظرات اعضای شورای ملی ثبت آثار، مقرر شد تا اداره كل حفظ و احیای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این مساله را پیگیری كند.

منبع: