به گزارش عصر توریسم اسحاق جهانگیری اظهار داشت: واحدهای بوم گردی به خوبی در روستاهای كشور فعال شده اند ولی در شرایط انتشار كرونا متحمل صدمه ها و خساراتی شدند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه کارگروه ملی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری عصر چهارشنبه ۳ اردیبهشت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار گردید. در این نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشاغل در رابطه با گردشگری در روستاها و فعالیت واحدهای بوم گردی در مناطق روستایی اظهار داشت: «واحدهای بوم گردی به خوبی در روستاهای کشور فعال شده اند که البته در شرایط انتشار کرونا متحمل صدمه ها و خساراتی شدندو باید مورد حمایت قرار گیرند. مهمترین رسالت برای پشتیبانی از مشاغل و واحدهای تولیدی در اشتغال روستایی و عشایری این است که برای آنها بازار فراهم نماییم چون که پایداری این مشاغل به بازار فروش محصولات آنها وابسته است.»
معاون اول رئیس جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برای تبلیغ و بازاریابی محصولات تولیدی روستایی و عشایری اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و ضمن نظارت بر کیفیت محصولات آنها، به دنبال بازار فروش این محصولات باشد تا دولت از بازدهی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اطمینان حاصل کند.»
در ادامه این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر، پیشنهادها و درخواست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ادامه فرآیند اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری عنوان شد که افزایش سهم طرح های بخش خدمات با تاکید بر رسته های گردشگری، صنایع دستی و آی تی و هم افزایش نقش دستگاه های مختلف در حوزه نظارت بر طرح های سرمایه گذاری روستایی و عشایری همچون این پیشنهادها بود که با آن موافقت شد.