به گزارش عصر توریسم سرپرست هیئت دیرینه شناسی محوطه فیض آباد در كاشان خبر داد: در فصل هفتم كاوش در محوطه «فیض آباد كاشان» بخشی از ورودی شاه نشین ارگ كه پلكانی از آجر دارد، آشكار شد و خوشبختانه با وجود تخریب های انسانی و طبیعی، سه پله از آن همچنان پابرجا می باشد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رضا نوری شادمهانی با بیان این که ورودی ارگ رو به غرب است، اظهار داشت: بر این اساس می توان اظهار داشت که ساختمان شاه نشین از سمت غرب با سایر بخش های ارگ در ارتباط بوده است.
او با اشاره به اینکه ترانشه دوم فصل هفتم روی ترانشه سال قبل بوجود آمده است، اضافه کرد: هدف از انتخاب مجدد این محل روشن شدن این نکته است که آیا در این نقطه از محوطه، زیر لایه های عصر ایلخانی، نهشته های پیشاایلخانی هم وجود داشته یا خیر.
سرپرست هیئت دیرینه شناسی محوطه فیض آباد با اشاره به این که در لایه های زیرین آثاری مانند سازه های حرارتی و بقایایی از کف های کوبیده گلی به دست آمد، تاریخ گذاری آنها را منوط به پژوهش هایی دانست که روی قطعات سفال و یک سکه مسین در حال انجام می باشد و اظهار داشت: یک سکه اکسیدشده از جنس مس در داخل سازه حرارتی زیر لایه های ایلخانی به دست آمد که امیدواریم بعد از خوانش کتیبه های آن بتوانیم برای گاه نگاری لایه های زیرین استفاده نماییم.

به قول این باستان شناس، بیشتر یافته های فصل هفتم قطعه سفال های فراوانی بود که بعد از مستندنگاری، مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی با سایر محوطه های قرون میانی ایران قرار می گیرد.
نوری شادمهانی با اشاره به این که این محوطه بقایای شهری از عصر ایلخانی است که ارگ آن به مساحت ۸۰ در ۸۰ متر مربع و شارستانی با وسعت بیشتر از ۴۰ کیلومتر مربع همچنان باقی است، افزود: محوطه فیض آباد که در ۱۰ کیلومتری شمال شهر نوش آباد در شهرستان آران و بیدگل، در استان اصفهان قرار دارد، در سال ۱۳۹۰ به منظور آموزش درس عملی جستجوهای دیرینه شناسی دانشجویان دیرینه شناسی دانشگاه کاشان در نظر گرفته شد و از سال ۱۳۹۱ تابحال به مدت هفت فصل کاوش آموزشی با همکاری استادان گروه دیرینه شناسی در آن انجام گرفته است.

منبع: