به گزارش عصر توریسم «موزه ملی ایران» و «كتابخانه و موزه ملی ملك» همزمان با روز ملی خلیج فارس با انتشار اسنادی از «خلیج فارس»، بر حقانیت این نام در این پهنه ی تاریخی تاكید نمودند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، موزه ملی ایران تصاویری از کتاب «عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات»، تألیف زکریا بن محمد بن محمودالمکمونی القزوینی در سده ی ششم قمری را منتشر نمود.
این نسخه به زبان عربی و به صورت دانشنامه ای و برای «شمس الدین جوینی» صاحب دیوان دوره ی هولاکو نوشته شد که «آباقاخان» مغول آنرا به فارسی ترجمه کرد.
نویسنده به توصیف شگفتی های جهان و آفریدگان جهان، معرفی و شرح انواع گوناگون موجودات ترکیبی در سیمای صورفلکی، فرشتگان، انواع موجودات ترکیبی بری و بحری، گونه های موجودات ماورایی چون (دیو، جن، غول)، انواع مخلوقات عجیب الشکل و حیوانات مرکب در ترکیبات حیوان- حیوان، انسان- حیوان، حیوان- انسان و مخلوقات عجیب می پردازد.

ناصرالدین شاه این نسخه را به دخترش؛ همسر دوست علی خان، بعنوان جهیزیه بخشیده است. زکریای قزوینی «دریای پارس» را در فصل نخست با عنوان بحر فارس (دریای پارس) ذکر می کند که «این بحر شعبه ای از بحار است و او بزرگترین شعبه است و او دریایی مبارکست بسیار خیر و پیوسته مردم در او روند و اضطراب او کمتر از بحرهای دیگر بُود.»
ترجمه فارسی از عربی این نسخه که با شماره ۲۰۳۴۲ در موزه ملی ایران نگهداری می شود، به خط نستعلیق بر کاغذ و در ۷۰۹ صفحه ۱۷ سطر در هر صفحه نوشته شده است. همینطور ۳۴۱ تصویر دارد.
این کتاب همینطور دارای رقم (نوشته، نشان، ارقام) «ابی تراب منعم الدین الاوحدی الحسینی» در ۱۵ جمادی الاول ۹۲۴ قمری است.

۹ سند تاریخی از نام خلیج فارس به روایت مورخان غربی
کتابخانه و موزه ملی ملک هم در صفحه شخصی خود در فضای اینستاگرام مجموعه ای از نقشه های تاریخی از گنجینه ی موزه را که نام «خلیج فارس» در آنها به زبان لاتین روشن و مشخص است، منتشر نمود.

۱- نقشه عمومی از امپراطوری اسکندر، ترسیم شده توسط “Herbert Brue Adrien ” به زبان فرانسوی در پاریس (به سال ۱۸۲۲ میلادی)

۲- نقشه سفرهای اسکندر مقدونی از مقدونیه تا ایران، ترسیم شده توسط “Guillemo Delisle ” به زبان لاتین در پاریس به سال ۱۷۳۱ میلادی

۳- نقشه سفرهای اسکندر مقدونی به اروپا، آسیا و آفریقا، ترسیم شده توسط “Pierre Duval” به زبان لاتین در پاریس به سال ۱۶۵۴ میلادی

۴- نقشه ایران در دوره صفویه به انضمام برخی مناطق همجوار، ترسیم شده توسط “Guillaume De Llsle” در پاریس به زبان فرانسوی در سال ۱۷۰۱۰ میلادی

۵- نقشه ایران در دوره صفویه به انضمام برخی مناطق همجوار ترسیم شده توسط “Nicolas Sanson” به زبان فرانسوی، در پاریس بین سال های ۱۶۵۰ تا ۱۶۷۰ میلادی

۶- نقشه ایران ساتراپ های بیست گانه آن در زمان هخامنشیان ترسیم شده توسط “pierre Moulart-Sanson”به خط لاتین در امریکا به سال ۱۷۲۱ میلادی

۷- نقشه امپراطوری ایران بر مبنای کتب عهد عتیق ترسیم شده توسط “A.R.Fremin” به زبان فرانسوی در پاریس به سال ۱۸۲۴ میلادی

۸- نقشه امپراطوری ایران و ساتراپ های ان در زمان داریوش اول، ترسیم شده توسط “Felix Ansart” در پاریس به سال ۱۸۳۷ میلادی

۹- نقشه خاورمیانه شامل ایران، شبه جزیره عربستان، ترکیه، تاتار، افغانستان و پاکستان و… ترسیم شده توسط “Robert Vaugondy” به زبان فرانسوی در پاریس به سال ۱۷۹۴ میلادی

دسته‌ها: توریسم