به گزارش عصر توریسم ولی تیموری اظهار داشت: در شرایط ناشی از بحران كرونا، اقدامات اعتمادساز از جانب وزارت میراث فرهنگی برای تحریك تقاضا و جلب توجه توریستهای داخلی و خارجی در دستور كار قرارگرفت.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در هفتمین نشست اتاق فکر گردشگری کشور که به صورت حضوری برای دبیران کارگروه ها و در چارچوب ویدئو کنفرانس برای سایر اعضا در محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی برنامه های ابتکاری و پیشنهادی برای کاهش صدمه های کرونا در شرایط موجود و هم اقدامات مورد نظر برای خیزش و رونق مجدد صنعت توریسم کشور در نظر گرفته شده است.
او اضافه کرد: در تلاشیم با گردهم آوردن اعضای اتاق فکر معاونت گردشگری متشکل از دانشگاهیان و فعالان این حوزه راهی برای برون رفت از بحران فعلی ناشی از انتشار ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر صنعت توریسم بیابیم و بتوانیم در مواجهه با همگامی گردشگری در شرایط حیات این ویروس، به پارادایمی جدید دست پیدا نماییم.
تیموری با اشاره به اینکه هم اکنون چشم انداز قابل استنادی برای آخر این بحران ترسیم نشده است، اظهار داشت: بر این اساس با عنایت به سیاست اخیر معاونت گردشگری در خصوص بازگشایی تدریجی تأسیسات گردشگری و تحقق سفرهای هوشمند و ضابطه مند در چارچوب پروتکل های وزارت بهداشت، شاهد همگامی حوزه گردشگری با ویروس کرونا خواهیم بود.
او اضافه کرد: در این شرایط نیاز است دانشگاهیان، صاحب نظران و فعالان عرصه گردشگری وارد عمل شوند و با همفکری راهی به سمت پارادایم جدید گردشگری بگشایند، چون که بی گمان با تغییر ذائقه و احتیاج به خدمات بهداشتی مضاعف گردشگران، کمیت سفرها تغییر شکل خواهد یافت و کیفیت در چارچوب خدمات ویژه محدود عرضه می شود.
معاون گردشگری با اشاره به اینکه باید تلاش شود تا مشتریان خویش را متقاعد نماییم خدمات فعلی قابل عرضه ایمن و منطبق با استانداردها و پروتکل های بهداشتی است، اظهار داشت: در شرایط حاضر اقدامات اعتمادساز از جانب وزارت گردشگری برای تحریک تقاضا و جلب توجه توریستهای داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته که انتظار می رود سایر ذی نفعان بخصوص بخش خصوصی در این راه همگامی و همراهی لازم را داشته باشند و فعالان اتاق فکر و دانشگاهیان هم در تبیین این مورد تلاش کنند.
تیموری با تشریح گزارشی از روند اقدامات و فعالیتهای معاونت گردشگری در مواجهه با ویروس کرونا و تاثیر آن بر این صنعت اظهار داشت: آنچه در فاز نخست رودررویی با این بحران حائز اهمیت به شمار می رفت، ایجاد آرامش در شرایطی بود که ابعاد ضایعه هر لحظه گسترش پیدا می کرد.
او اضافه کرد: فاز اول در حالی پیش رفت که گردشگری داخلی با وجود رزروهای انجام شده ویژه نوروز ۹۹ و پیک گردشگری خارجی از اواسط اسفند ماه با لغو همه جانبه و خسارت های گسترده صنف مواجهه شد و متولیان گردشگری که همواره تسهیل گر و مشوق امر سفر بودند؛ به تعطیلی تأسیسات و توقف گردشگری روی آوردند.
معاون گردشگری گام های بعدی برداشته شده در مدیریت بحران کرونا در صنعت توریسم کشور را عضویت در ستاد کرونا، پایش خسارت های وارده، ورود به ۱۱ رسته شغلی صدمه دیده، دفاع از حقوق صنف، ایجاد زمینه دریافت حمایت های دولتی، مدیریت بحران و کنترل دامنه و تبعات خسارات عنوان نمود و اظهار داشت: سیاست بازگشایی تأسیسات گردشگری، برقراری سفرهای هوشمند منطبق با اصول بهداشتی و در نهایت تغییر مواجهه با این بحران با در نظر گرفتن حقوق و منافع صنف، سیاست اخیر اتخاد شده این حوزه به شمار می آید که با الگوی سازمان جهانی گردشگری شامل ایجاد محرک ها و تسهیل سفر همخوانی دارد.
او در انتها نقش دانشگاهیان و فعالان اتاق فکر گردشگری را در تثبیت اقدامات و تلفیق با ایده های نو ضروری دانست و اظهار داشت: آنچه بزودی در شرایط پساکرونا محقق خواهد شد، ایجاد بسته های حمایتی سفر به کمک دولت خواهد بود که نگاه خلاقانه اتاق فکر می تواند در شکل گیری آن هم نقش مؤثری ایفا کنند.
در آخر هر یک از اعضای حاضر هم با عرضه نظرات کارشناسی خود پیرامون محورهای این نشست در ترسیم نقشه راه پیش رو برای هم گام شدن صنعت توریسم کشور با ویروس کرونا و هم شرایط پساکرونا همکاری کردند.