به گزارش عصر توریسم با عنایت به جدید ترین گزارش «سازمان جهانی گردشگری» محدودیت های مسافرتی در ۱۰۰ درصد از كشورها همچنان باقی است و ۷۲ درصد نیز مرزهایشان را به صورت كامل به روی گردشگران بین المللی بسته اند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از فوربس، « سازمان جهانی گردشگری» از زمان اعلام انتشار ویروس «کووید ۱۹» بعنوان بحران سلامت جهانی توسط سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی گردشگری(WHO) اقدامات کشورهای مختلف را پیگیری کرده است.
بر اساس این گزارش، از ۲۱۷ مقصد در جهان، ۱۵۶ مقصد به صورت کامل پذیرش گردشگران بین المللی را متوقف کرده اند.
مدت اجرای محدودیت های مسافرتی در یک چهارم از این تعداد مقاصد جهانی به سه ماه و در ۴۰ درصد از این مقاصد به دست کم یک ماه رسیده است.
براساس این گزارش که در تاریخ یازدهم «می» انتشار یافته است، تابحال هیچ یک از کشورها محدودیت های مسافرتی که در ابتدا تعیین کرده بودند کاهش نداده و یا به پایان نرسانده است.
۸۳ درصد از مقاصد گردشگری در اروپا به صورت کامل مرزهایشان را به روی گردشگران بین المللی بسته اند. در قاره آمریکا، این آمار ۸۰ درصد، در آسیا و اقیانوسیه این آمار ۷۰ درصد، در خاورمیانه این آمار ۶۲ درصد و در آفریقا ۵۷ درصد اعلام شده است.
«زوراب پولولیکا شویلی» دبیر کل سازمان جهانی گردشگری بیان نمود: « حوزه گردشگری در دورانی که کشورها و مردم در قرنطینه به سر می بردند بیشترین خسارت را در میان حوزه های مختلف متحمل شد.»
به این ترتیب سازمان جهانی گردشگری از مقامات کشورهای مختلف می خواهد تا زمانی که کاهش محدودیت های مسافرتی بی خطر باشد، مدبرانه برای این هدف با یکدیگر همکاری کنند.
به گفته «زوراب پولولیکا شویلی»، گردشگری منبع درآمد میلیون ها نفر بویژه در کشورهای درحال توسعه به حساب می آید. آغاز باردیگر گردشگری در جهان می تواند شغل های بسیاری را نجات دهد، از زندگی خیلی از افراد محافظت کند و به حوزه گردشگری امکان بقا دهد.
این سازمان پیشتر در گزارشی شمار گردشگران بین المللی در سال ۲۰۲۰ را با ۶۰ الی ۸۰ کاهش پیشبینی کرده بود.