به گزارش عصر توریسم رئیس ایكوم ایران معتقد است: پیش از بازگشایی كامل موزه ها، این فضاها نیازمند یكسری آزمون و خطا هستند تا با مشكلات ناشی از بازگشایی موزه ها در شرایط فعلی آشنا شده و با آن آگاهی در رفع آن مشكلات قدم برداریم.
سیداحمد محیط طباطبایی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر این که مهم ترین اصل در آغاز فعالیت مجدد موزه ها؛ حفاظت از آثار، حفاظت از سلامتی کارمندان موزه و مخاطبان است، به پروتکل تهیه شده توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت اشاره می کند که اداره کل موزه ها با تبدیل آن به یک پروتکل اجرایی، آنرا به موزه ها ابلاغ کرده است.
وی اجرای پروتکل تایید شده در موزه ها را امری اجتناب ناپذیر می داند و با اشاره به این که هر موزه موظف به تهیه ی یک پروتکل اجرایی اختصاصی برای فضای موزه ای خود هم هست، ادامه می دهد: بر مبنای تجربه ای که در این روزها از اروپا و آسیا برای بازگشایی موزه ها داشته ایم، باید از زمانِ اعلامِ باز کردن موزه ها، هر موزه دست کم 15 روز برای آمادگی خود و مخاطب اش زمان بگذارد تا با نهادینه کردن پروتکل و دیدنِ آموزش های لازم، موزه ها در بهترین شرایط فعالیت خویش را آغاز کنند.
او با اشاره به اعلام زمانِ بازگشایی ادارات در 10 خرداد، اظهار می کند: همان گونه که حالا با یک فاصله ی زمانی برای آغاز فعالیت ادارات حرف می زنند، باید توجه داشت که بطور قطع موزه ها هم احتیاج به فاصله زمانی دارند تا به صورت پلکانی فعالیت خویش را آغاز کنند. بعنوان مثال یک مجموعه ی تاریخی، نخست باید یک فضا را باز کند، با رفتار مردم و کارمندان آشنا شود و بعد برای فعالیت دیگر بخش های موزه ای برنامه ریزی کرده و حتی بعد از کسب تجربه ی کامل، دیگر فضاها را فعال کند.
رئیس ایکوم ایران با اشاره به بعضی از مفاد این پروتکل، بیان می کند: مخاطبان موزه ای بلیت ورودی خویش را باید به صورت آنلاین و نه حضوری، خریداری کنند که انجام هر کدام از این کارها، نیازمند تمهیدات و اطلاع رسانی مناسب خود است.
وی می گوید: حالا مردم با خبر بازگشایی موزه ها رو به رو شده اند و بطور قطع در این شرایط تمایل شان برای بازدید از موزه ها بیشتر شده است، ازاین رو باید برای هرچه بهتر انجام شدن این هدف که کشور به شرایط عادی خود برگردد، همه ی تجربه های علمی بین المللی و داخلی را به دست آورده باشیم تا با نهادینه شدن آن، علاوه بر آغاز مجدد بازدیدها، بتوانیم به بهترین نحو از آثار تاریخی حفاظت نماییم.
او با تاکید بر این که امکان ضدعفونی کردن بناها و آثار تاریخی در موزه ها وجود ندارد، ادامه می دهد: طبق قرارها و درخواست های مطرح شده برای تأمین تسهیلات بهداشتی برای کارمندان و مخاطبان موزه ای، باید ماسک، دستکش و پاپوش برای هر موزه تامین گردد.
محیط طباطبایی نیازمندی موزه ها به زمان و امکانات مادی و آموزش را یکی از موارد و اصول اولیه در بازگشایی مجدد موزه ها و می داند و ادامه می دهد: حتی در صورت ضرورت ِ انجامِ بازگشایی فوق العاده و سریعِ موزه ها، به دو هفته زمان نیاز داریم تا خویش را آماده کرده و با نهادینه کردن پروتکل های بهداشتی، موزه ها را به صورت پلکانی باز نماییم. در واقع با این کار آزمون و خطا در موزه ها انجام می شود که می تواند ما را در آشنا شدن با مشکلات ناشی از بازگشایی موزه ها کمک نماید تا در یک دوره زمانی مشخص، در رفع آن مشکلات اقدام گردد.