عصر توریسم: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حكمی، علیرضا ایزدی را بعنوان مدیركل دفتر حوزه وزارتی و امور بین الملل منصوب نمود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی در حکمی خطاب به علیرضا ایزدی نوشته است:
نظر به تعهد و تجارب جناب عالی به سبب این حکم بعنوان مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و امور بین الملل منصوب می شوید.
برقراری ارتباط منسجم و مؤثر با مدیران و کارکنان محترم، اهتمام در امتداد تمشیت صحیح امور، ارتقای سطح کیفی حوزه، افزایش بهره وری و ارائه گزارش های بهنگام، پیگیری دستورها و مصوبات، تنظیم کارهای در رابطه با وزارتخانه و برقراری ارتباط مؤثر و پویا با مراجعان و جلب رضایت آنها و ارائه مشاوره و پیشنهادهای سازنده به اینجانب، ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق اهداف وزارتخانه با تاکید بر دیپلماسی فرهنگی، متناسب با رهیافت های جدید جامعه جهانی، هماهنگی و همکاری مستمر با سازمان های تخصصی مرتبط، حضور فعال و مؤثر هیئت های رسمی در مجامع بین المللی، تهیه و تنظیم تمامی اسناد حقوقی بین المللی، ارتباط هوشمندانه، به هنگام و تعامل سازنده با سایر کشورها و هماهنگی و انجام کارهای بین المللی وزارتخانه از مهم ترین شاخصه هایی است که انتظار می رود در امتداد تحقق اهداف وزارتخانه اهتمام لازم به عمل آید.
توفیق روزافزونتان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.
ایزدی قبل از این مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی و قبل تر از آن مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان بود.

منبع: