به گزارش عصر توریسم مرتضی رضوانفر از وجود چندین كتیبه فارسی دری بر دیوار شهر دربند جمهوری داغستان روسیه اطلاع داد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، مرتضی رضوانفر عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: برپایه پرونده ثبت جهانی دربند در یونسکو (۲۰۰۳ میلادی)، دیوار دربند جمهوری داغستان، روسیه نمادی از معماری ساسانی است که ۱۵۰۰ سال کارکرد دفاعی داشته است.
به گفته وی، این دیوار ۴۰ کیلومتری، توسط قباد و فرزندش انوشیروان برای حفاظت از منطقه‌ی آذربایگان راه اندازی شده و جدای از ۳۲ کتیبه‌ی پهلوی، چندین کتیبه به خط فارسیِ دری دارد که غالباً به مرمت آن اشاره شده است.
این پژوهشگر اظهار داشت: طبق اعتقاد عامه، دیوار دربند همان دیوار ذوالقرنین (یا سدِ سکندر) است که در تورات، انجیل و قرآن کریم ذکر شده و هنگامی که دیوار توسط قوم یأجوج و مأجوج فتح شود، روز حشر یا قیامت فرا می رسد.
او به متن کتیبه دروازه چهلتن یکی از کتیبه های یاد شده که با همکاری داریوش ذوالفقاری و سعید فرمانی خوانش شده اشاره نمود و متن آنرا این طور بازخواند:
در عصر شاه شروان سلطان خلیل سرور، این حِصن شد مرتب واین قلعه گشت ساتر / یأجوج باز برگشت چون فتنه سکندر، تا صیْت این عمارت شد در بلاد کافر / بادا بُن حصارش تا روز حشر معمور، بادا ثبات ملکش تا قرنهاء وافر / مخبر شوی هرآنگه یابی خبر ز سالش، گر زانک برشماری تاریخ او ز مخبر (۸۴۲ ق)