به گزارش عصر توریسم معاون صنایع دستی كشور اظهار داشت: حدود ۳۶۷ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات فنی و اعتباری به فعالان حوزه صنایع دستی پرداخت شده است.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، پویا محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی اظهار داشت: این تسهیلات در جهت رونق و توسعه کسب وکارهای حوزه صنایع دستی و تقویت جایگاه تولید و بازرگانی صنایع دستی از محل اعتبارات فنی و اعتباری از نیمه دوم سال ۹۷ تا آخر سال ۹۸ به ۹۰ کارگاه تولیدی و فعال بازرگانی، پرداخت شده است.
او اضافه کرد: پرداخت کمک های فنی و اعتباری در حوزه صنایع دستی با نرخ بهره ۱۰ درصد، تنفس شش ماهه و بازپرداخت ۲۴ ماهه است که در نوع خود، دارای شرایط بسیار ویژه ای برای فعالان حوزه صنایع دستی به حساب می آید.
معاون صنایع دستی کشور اضافه کرد: عرضه تسهیلات یکی از برنامه هایی است که در معاونت صنایع دستی در چارچوب کمک به منظور توسعه کسب وکارها، فرصت سازی، ایجاد انعطاف بیشتر در محیط های بازرگانی، تجاری و تسهیل گری برای فعالان و کمک به ذی نفعان در نظر گرفته می شود.
او اظهار داشت: برای حمایت بیشتر از هنرمندان صنایع دستی پرداخت تسهیلات به فعالان این حوزه در سال ۹۹ هم ادامه دارد.

منبع: