عصر توریسم: بوشهر یك كارشناس گردشگری می گوید صنایع دستی كاملا قابل احیاء و بهره برداری هستند و با تبلیغ و آموزش بیشتر و تغییر كاربری می تواند جایگاه خودرا در میان مردم و گردشگران پیدا كند چون صنایع دستی مدرن تولید ثروت می كند.
غلامرضا خواجه در گفت و گو با ایسنا با اعلان اینکه یک بخش از گردشگری برای افراد ثروتمند است، عنوان کرد: اگر افراد ثروتمند به روستاها بروند و از امکانات روستاها استفاده کنند و یا مردم روستا برای آنها برنامه ایجاد کنند و آنان از مغازه های روستایی خرید کنند، مشکلی نیست و حتی خیلی هم خوب است، چونکه بسیاری از افراد به دنبال این هستند که افراد ثروتمند را به سمت روستا جذب کنند.
وی با اعلان اینکه صنایع دستی مدرن تولید ثروت می کند، اضافه کرد: این چرخه نباید همیشه از روستا به شهر باشد که ما مجبور باشیم کلیه وسایل را از شهر خریداری نماییم و به روستا ببریم. باید افرادی که در شهر هستند به روستا بیایند و از صنایع دستی، محصولات و فروشگاه های آنجا خرید کنند؛ چون اقامتگاه های بوم گردی ما، اقامتگاه بوم گردی نیستند بلکه اقامتگاه های روستایی هستند که نیاز به چنین بازاری دارند.
این کارشناس اشاره کرد: از نظر من در اقامتگاه روستایی وجهه اقتصادی نسبت به وجوه فرهنگی، پر رنگ تر است. من اقتصاد را اولویت قرار می دهم و اگر این چرخه مالی، نچرخد و آن پول به دست آنها نرسد، بقیه مسائل هم بی فایده است و شعار شمرده می شود و من خیلی با شعار موافق نیستم. یک پولی در روستا به جریان می افتد که چرخه اقتصادی گردشگری را بهتر می کند و فکر می کنم از نظر فرهنگی هم، تعاملات را بیشتر می کند.
خواجه با اشاره به هدف از ایجاد اقامتگاه های بوم گردی اظهار نمود: هدف این بوده که صنایع دستی احیاء شوند و بازار خودرا پیدا کنند. برای همین است که من می گویم دولت در زمینه توسعه گردشگری روستایی پیروز و موفق شده است؛ چون بسیاری از این صنایع دستی فراموش شده، احیا شده اند و کارگاه های بزرگ صنایع دستی در روستاها به وجود آمده است؛ مانند حصیربافی که البته تغییر کاربری داده و تا حدودی مدرن تر شده و سر از خانه های جدید در آورده و بعنوان لوستر، میز و وسایل تزئینی… استفاده می شود. دنیا به همین صورت است یعنی اگر شما نتوانی خودرا با دنیایی که مردمان آن اندیشه های به روزی پیدا می کنند سازگار کنی، شکست خواهی خورد.
این فعال حوزه گردشگری توضیح داد: اگر حصیربافی و صنایع دستی ما در همان استفاده هایی که قبلا از آن میشد، میماند و تغییر کاربری نمی داد، فراموش میشد. برای اینکه وسایل جدیدتر، مدرن تر و به صرفه تری به وجود آمده است. برای همین باید بیشتر به سمت لوکس بودن وسایل تزیینی تغییر کاربری می دادند که خوشبختانه این صورت گرفت.
وی اشاره کرد: در بوم گردی ها این مساله خیلی پر رنگ شد، چون وقتی گردشگران در روستا حضور پیدا می کردند، کم کم آموزش دیدند که باید از روستاییان خرید کنند و همین شد که صنایع دستی در مناطق مختلف کشور همچون بوشهر که ما صنایع دستی نظیر صدف، عبا، حصیر، گلیم، فرش و… داریم سر و سامان بهتری گرفته است. اگر به همین شکل پیش برود بهتر از این هم خواهد شد. هرچند که من یک انتقاد بزرگ نسبت به مدیریت گردشگری دارم و دوست دارم که این صنعت یک وزارت مستقل داشته باشد و شاید بشود در آنجا کارهای بهتری که حتما ارتباط مستقیمی با میراث فرهنگی و صنایع دستی دارد، انجام داد.
غلامرضا خواجه با اشاره به اهمیت بالای صنعت صنایع دستی اشاره کرد: در مجموع اقامتگاه های بوم گردی کمک کرده صنایع دستی مطرح شوند و فروش بهتری پیدا کنند و البته هم اکنون کمی احیاء شده اند. صنایع دستی جنوب کاملا قابل احیاء و بهره برداری هستند و با تبلیغ و آموزش بیشتر به جامعه محلی و گردشگرها می توان اظهار داشت که صنایع دستی با تغییر کاربری می تواند جایگاه خودرا در میان مردم و گردشگران را پیدا کند.

منبع: