مدیركل میراث فرهنگی استان سمنان بابیان اینكه شاهرود نیازمند مدیریت توزیع مناسب توریست در پیك تعطیلات است، اظهار داشت: با هر فعالیتی كه به ثبت جهانی جنگل ابر لطمه بزند ۱۰۰ درصد مخالف هستیم.

مهدی جمال در گفتگو با خبرنگار مهر، هر فعالیتی که به ثبت جهانی یک اثر لطمه بزند حتما روند توقف آن از مراجع قضائی پیگیری می شود، اظهار داشت: با آسفالت جاده جنگل ابر ۱۰۰ درصد مخالف هستیم چونکه این جنگل بعدازاینکه ثبت و دارای استانداردهای جهانی شد امروز نه چشم داخلی بلکه چشم جهان بر روی آن است ولذا گردشگران، مسافران و سازمان های فرهنگی همچون یونسکو بر روی آن نظارت دارند.
وی بابیان اینکه مسؤلان و برنامه ریزان شاهرود برای نگهداری جنگل جهانی ابر باید بیشتر دقت کنند، اضافه کرد: این جنگل برای توریست و پذیرش مسافر ظرفیت محدودی دارد و ما قائل نیستیم که روزانه ۱۰ هزار نفر از آن بازدید کنند چونکه از آن چیزی باقی نمی ماند.
ضرورت رعایت الزامات گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه به یک شرکت خصوصی تاکید شد تا با برنامه ها و آموزش های پیش رو در پذیرش مسافر و توریست باید الزامات را رعایت نمایند، اظهار داشت: برای قانع شدن توریست و هم اینکه فضای جنگل ابر را به دست نابودی ندهیم از همه فعالان گردشگری در این عرصه دست یاری می طلبیم.
جمال بابیان اینکه قائل به ایجاد برنامه دراز مدت نیستیم بلکه معتقدیم باید همین برنامه های میان مدت را در پیش گرفت تا به هدف نهایی رسید، خاطرنشان کرد: از فعالان گردشگری دعوت می شود تا در توزیع مناسب سفر و توریست در شهرستان شاهرود همکاری لازم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: قرار نیست گردشگری که وارد شهرستان شد فقط بگوید جنگل ابر، جاذبه های گردشگری شاهرود وسیع است و ظرفیت هایی مثل امام زاده قطری، بایزد بسطامی، شیخ ابوالحسن خرقانی، کویر و… مگر جای گردش نیست؟ چرا باید همه در پیک سفر راهی جنگل ابر شوند؟
ارتباط بین اجرا و برنامه نزدیک شود
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه گردشگران باید در سایر مکان های طبیعی شاهرود هم حضور یابد، افزود: از سویی دفاتر گردشگری تهران هم با شهرستان ها می بایست لینک شوند و به آنها مشاوره و برنامه دهند و بنابراین زمانی این اتفاق روی دهد در اجرا هم موفق تر خواهند بود
جمال همینطور تصریح کرد: هر چه بین اجرا و برنامه ارتباط نزدیک شود برآیند خوبی هم شاهد خواهیم بود بنابراین پیشنهاد و راهکار آینده توزیع مناسب سفر در طبیعت گردی است.