«بخشی از موزه هنرهای زیبا در كاخ سعدآباد برای نمایش آثار و هدایای ریاست جمهوری آقای روحانی در نظر گرفته شده و مقرر است تا زمانِ مشخص شدن فضایی دایمی برای نمایش این آثار، هدایای ریاست جمهوری دو دوره یازدهم و دوازدهم در این فضا به نمایش درآید.»
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – دوشنبه ۱۸ تیر – از موافقت رئیس جمهور برای تحویل هدایای نفیس و ارزشمندِ داده شده به رئیس جمهوری در دوره های مختلف، به این وزارتخانه آگاهی داد و اعلام نمود که مقرر است که این اشیا و هدایا به محض تحویل در سامانه جام موزه های کشور ثبت گردد و بعد از برنامه ریزی های لازم و طراحی فضای نمایشی، به زودی برای عموم مردم به معرض نمایش گذاشته شود.
حالا محمدرضا کارگر – مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی – در گفت و گو با ایسنا، می گوید: هم اکنون مکانی موقت در نظر گرفته شده و مقرر است هدایای ریاست جمهوری نخست در چارچوب نمایشگاه در طبقه سوم موزه هنرهای زیبا به نمایش درآیند، تا با مشخص شدن مکانی برای نمایش دائمی آثار، آنها به موزه ای مشخص منتقل شوند.
او با اشاره به این که هنوز مکان دائمی نمایش آثارِ ریاست جمهوری، معین نیست و در حال بررسی چند نقطه هستیم، ادامه می دهد: تلاش می نماییم تا نمایشگاه آثارِ ریاست جمهوری را تا شهریور ماه تکمیل و افتتاح نماییم.

رییس جمهور می تواند هدایای خودرا به موزه ندهد
بر طبق مصوبه دولت تا دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، باید همه ی اسناد، دست نوشته ها و آثار اهدایی به روسای جمهوری در اختیار کتابخانه و سازمان اسناد ملی کشور قرار می گرفت و بدین سان روسای جمهور نمی توانستند با اختتام دوره ی خود، آثار اهدا شده را همراه خود از ببرند، اما با اختتام دوره ی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وی نخست آثار اهدا شده به خودرا از ریاست جمهوری خارج کرد و چند روز بعد خبر رسید که او قسمتی از آثار اهدایی خودرا به مرقد امام خمینی (ره) منتقل کرده است.
حالا که وزیر میراث فرهنگی از رئیس دولت دوازدهم درخواستِ تحویل گرفتنِ هدایای او را کرده، کارگر می گوید: از دوره ی احمدی نژاد این قانون با تغییراتی روبه رو شده است.
وی توضیح می دهد: این قانون تا دوره ی ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی استفاده شد، اما در دوره احمدی نژاد، این قانون مصوبات دیگری را نیز همراه خود داشت که مصوبه ی اول را باطل می کردد. برمبنای تبصره های بعدی، قانون تحویلِ همه اسناد و دست نوشته ها به کتابخانه ملی، شامل حال رئیس جمهور نمی گردد و وی در صورت تمایل می تواند هدایای خودرا به یک موزه یا کتابخانه ملی تحویل دهد.
به قول او؛ با این وجود این قانون برای وزرا و دیگر شخصیت هایی که هدایای را دریافت می کردند، همچنان صادق است.

موزه یادمان ریاست جمهوری در «موزه هنرهای زیبا» ایجاد می شود
کیا پارسا – مدیر مجموعه فرهنگی _تاریخی سعدآباد – نیز در گفت و گو با ایسنا می گوید: برمبنای برنامه ریزی انجام شده، هدایای ریاست جمهوری دوره های پیشین و هدایای دوره آقای روحانی، در طبقه سوم موزه هنرهای زیبا برای بازدید عموم قرار می گیرد.
او با اشاره به مذاکره وزیر میراث فرهنگی با رئیس جمهور برای انتقال هدایا و آثار نفیس و ماندگار ریاست جمهوری به وزارتخانه، بیان کرد: برای اولین بار بیش از ۳ هزار هدیه متعلق به دوره های مختلف ریاست جمهوری، به وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انتقال پیدا کرده که مقرر است در طبقه سوم موزه هنرهای زیبا به بازدید عموم گذاشته شود.
به قول وی، باتوجه به این که درِ زعفرانیه مسیر عبور سفرای مختلف و مهمانان خارجی و همین طور در دسترس عموم است، برنامه ریزی شده تا این بخش از موزه هنرهای زیبا، به صورت نمایشگاه ادواری، هدایای ریاست جمهوری را نمایش دهد.
او با تاکید بر این که فضای تعیبه شده فقط مخصوص به هدایای ریاست جمهوری دوره آقای روحانی نیست و هدایای ادوار مختلف ریاست جمهوری را شامل می شود، ادامه می دهد: از طرف دیگر برای اولین بار این اموال به صورت ثبت شده تحویل امنای اموال وزارتخانه میراث فرهنگی داده و اموال متعلق به میراث فرهنگی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به این که موزه هنرهای زیبا با همان ظرفیتِ نمایش آثار در حال فعالیت خواهد بود، می افزاید: برمبنای دستور رئیس جمهور، موزه یادمان ریاست جمهوری برای بازدیدِ مردم راه اندازی و افتتاح می شود.
پارسا با بیان این که در این فضای موزه ای هدایای دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، سید محمد خاتمی و حسن روحانی در حال انتقال به وزارتخانه است، اظهار داشت: باتوجه به این که اموال دوره مرحوم سید علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم در تهران و هم در رفسنجان است، در حال مذاکره هستیم تا با تحویلِ آنها به وزارتخانه، بزودی موزه هدایای ریاست جمهوری را در سعدآباد راه اندازی نماییم.
وی با اشاره به این که قسمتی از اموال دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری در موزه آستان قدس رضوی است و بخش قابل توجهی از آنها در ساختمان ۲۴۰ سعدآباد ( کاخ شهناز) قرار دارد، اضافه می کند: این آثار و هدایا به سبب کمبود مکان متاسفانه هنوز به نمایش عموم درنیامده است و امیدواریم در مراحل بعدی همه ی هدایای ریاست جمهوری ادوار مختلف برای عموم به نمایش در آید.
وی همینطور درباره ی هدایای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز اظهار می کند: وی قسمتی از هدایای ریاست جمهوری دوره خودرا تحویل متولیان حرم امام خمینی(ره) داده است که در صورت راه اندازی موزه یادمان ریاست جمهوری، تلاش می نماییم با رایزنی های بعدی، این هدایا را نیز تحویل بگیریم.