عصر توریسم: پس از آن كه رسانه ها درباره تهیه پرونده جهانی خوشنویسی توسط تركیه نوشتند حالا متولیان میراث به وجود آن پی برده و اعتراض رسمی خودرا اعلام نمودند.
خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ یکی دو ماه اخیر بود که رسانه دیلی بامداد ترکیه درباره تهیه پرونده ثبت جهانی خوشنویسی توسط ترکیه آگاهی داده بود در واکنش به این مساله اساتید خوشنویسی در ایران اعتراض کردند اما معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: ایران برای سال ۲۰۲۱، پنج پرونده ثبت جهانی به سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ارسال کرده است که هنر خوشنویسی هم همچون آن هاست. طالبیان با اعلان اینکه موضوع خوشنویسی برای ۲۰۲۰ مطرح نیست اظهار داشت: البته این بدین معنا نیست که پرونده ای هم نداشته باشند ولی تمام اطلاعات بررسی و مشخص شد که برای خوشنویسی قرآنی و اسلامی پرونده ای وجود دارد، بدین سبب موضوع فقط در حد یک خبر بوده است و برای ۲۰۲۰ چنین پرونده ای ندارند ضمن اینکه از جانب ایران در یونسکو ۴ پرونده وجود دارد و پرونده خوشنویسی هم به یونسکو رفته است و ممکنست در ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ مطرح شود و زودتر از آن نمی توانیم اقدام نماییم. حالا که پرونده خوشنویسی ترکیه وارد لیست پیشنهادی یونسکو شده ایران هم اعتراض خودرا نسبت به پیشنهاد ترکیه برای ثبت پرونده “خوشنویسی اسلامی ” برای اجلاس ۲۰۲۱ یونسکو ارائه داد. محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: همانطور که پیش تر اعلام شده بود، برای سال ۲۰۲۰ پرونده ای با عنوان خوشنویسی از طرف ترکیه مطرح نبود، اما بنا بر اطلاع واصله اخیر، ترکیه پرونده ای را با عنوان” خوشنویسی اسلامی” برای سال ۲۰۲۱ به یونسکو عرضه کرده است که این امر مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.
طالبیان اضافه کرد: همانطور که قبلاً نیز اعلام شد، هرکشوری می تواند میراث فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خودرا ثبت کند، اما صفت “اسلامی” در واقع به گستره بیش از کشور ترکیه اشاره دارد و این خلاف کنوانسیون ۲۰۰۳ حراست از میراث فرهنگی ناملموس است. طالبیان بیان کرد: عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت “اسلامی” است که این امر مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفته است. چونکه صفت اسلامی نمی تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آنکه منشأ خوشنویسی اسلامی را باید در ایران جست. معاون میراث فرهنگی کشور اشاره کرد: ایران نیز برای سال ۲۰۲۱، پرونده خوشنویسی خودرا در چهارچوب لیست اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو ارسال کرده است. طالبیان همین طور تشریح کرد: ثبت خوشنویسی از طرف کشورهای مختلف قبلاً نیز صورت گرفته است مثلاً چین که خوشنویسی چینی را در سال ۲۰۰۹ ثبت کرده است، و کشورهای عربی نیز برای سال ۲۰۲۱، پرونده ای را با عنوان خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال کرده اند. چونکه طبق مفاد کنوانسیون مذکور، ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت ایجاد نمی کند، اما اعتراض ما به پرونده “خوشنویسی اسلامی” ایرادی فنی است، به این معنا که صفت اسلامی اشاره به گستره ای بیش از محدوده ترکیه دارد و ترکیه نمی تواند از این عنوان برای پرونده خوشنویسی کشور ترکیه بهره ببرد.

منبع: