رای دادگاه به حفظ كاخ ثابت پاسال؛ اصلاح بخشنامه دفاتر مسافرتی، پیشنهاد بخش خصوصی برای سفرهای ایمن در زمان كرونا و اعتراض ایران به تركیه خبرهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته بود.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ در این هفته ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از اصلاح بخشنامه دفاتر مسافرتی آگاهی داد و اظهار داشت: صدور مجوز راه اندازی دفتر خدمات مسافرتی یا بند (ب) و نیز صدور بلیط یا بند (الف) توسط وزارت میراث فرهنگی در هیأت مقررات زدایی کسب و کارهای گردشگری مصوب شد.
تیموری اظهار داشت: در موضوع بازبینی و اصلاح «آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی – جهانگردی و زیارتی» مصوب سال ۸۰ هیأت وزیران دو تغییر اصلی و بنیادی مد نظر قرار گرفته است.
وی در تشریح تغییرات اعمال شده اضافه کرد: نخست اصلاح و به روزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی به نحوی که بخشنامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائه کنندگان و استفاده کنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات شامل موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود. همین طور دومین تغییر اصلاح بخشنامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل می شود.
وی اضافه کرد: نظر به اینکه برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی سه بند، شامل صدور مجوز فعالیت یا بند (ب)، صدور بلیت یا بند (الف) و صدور مجوز فعالیت تورهای زیارتی یا بند (پ) از سه ارگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت مورد نیاز است؛ بدین سبب تصمیم بر آن شد تا بمنظور تسهیل گری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیأت مقررات زدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است؛ مطرح و مصوب شد با تعریف «پنجره واحد خدمات»، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شود.
پیشنهاد تسهیلات جدید بخش خصوصی برای سفر ایمن

این هفته جلسه مقابله با ویروس کرونا در صنعت گردشگری با حضور رؤسای انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران و رئیس جامعه تورگردانان و فعالان پیشکسوت حوزه دفاتر مسافرتی در حالی انجام شد که فعالان این صنعت ماه هاست با مشکلات ناشی از عدم انجام سفر در کشور لطمه های مختلفی دیده اند.
در این برنامه درباره راه اندازی سفرهای برنامه ریزی شده با رعایت پروتکل های بهداشتی، همفکری های لازم به عمل آمد و قرار شد جلسه ای با حضور هتلداران نیز اجرا شود و آنها درباره تسهیلاتی که می توانند در دوران کرونا به مسافران بدهند همچون رعایت پروتکل های بهداشتی و تخفیفات صحبت کرده و راهکار ارائه نمایند. بعد از آن بخش خصوصی با متولیان دولتی وارد مذاکره شده و راهکاری عرضه نماید تا مردم بتوانند در این شرایط ایمن سفر کنند بدین سبب باید به زودی از طرف بخش خصوصی شاهد ارائه تسهیلات جدید برای حوزه سفر بود.
در این باره امیرپویان رفیعی شاد رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت: ما می خواهیم صنعت گردشگری را بعنوان یک چاره فعال نماییم. درزمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و سفرهای داخلی کم شده معتقد هستیم باید سفرهای برنامه ریزی شده همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گیرد. نمی خواهیم گردشگری را راه بیندازیم تا انتفاعی از آن داشته باشیم بلکه برعکس است در این شرایط باید تمهیداتی اندیشید که مردم بتوانند با حفظ سلامت به سفر بروند.
دادگاه تجدید نظر کاخ ثابت پاسال رأی به حفظ این اثر داد
رأی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کاخ تاریخی «ثابت پاسال» به نفع وزارت میراث فرهنگی صادر شد. شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کاخ ثابت پاسال رأی داد. در قسمتی از این رأی آمده است:
«تشخیص اهمیت این اثر بعنوان اثر تاریخی و فرهنگی و ملی با سازمان میراث فرهنگی است و این سازمان باتوجه به نوع معماری و هنر به کار رفته در راه اندازی کاخ ثابت پاسال که معماری آن هم سنگ کاخ ورسای فرانسه است، نسبت به ثبت آن در لیست آثار ملی اقدام نموده است. دلیلهای و مدارک ابرازی از طرف شکات و ادعاهای ایشان همچون ادعای عدم تعلق ملک و بنای کاخ به شخصی به نام «ثابت» از ارزش های فرهنگی، هنری و تاریخی بنا نمی کاهد و سبب ثبت بنا در لیست آثار ملی نه تعلق آن به شخص خاص بلکه خاصیت های تاریخی و معماری کاخ بوده است.
همچنین ادعای مطرح شده درباب قدمت بنا و اینکه ساختمان کاخ مربوط به دوره پهلوی بوده و آثار ملی فقط ابنیه باقی مانده از زمان زندیه و پیش از آن است به صراحت حکم ماده واحده قانون ثبت آثار ملی که آثار واجد اهمیت تاریخی و شئون ملی را از شرط قدمت مستثنی کرده و صرف نظر از زمان ساخت و پیدایش آن، فقط به جهت وجود خصیصه ملی و تاریخی بودن اثر آنرا جزو آثار ملی اعلام نموده است ادعای شکات غیرموجه است.
همچنین از طرف شکات هیچ گونه دلیلی بر عدم رعایت تشریفات ثبت بنا در لیست آثار ملی ارائه نشده است و مطالب مندرج در دادخواست و ضمائم و مدارک پیوست آن، کمترین علتی بر تخلف سازمان میراث فرهنگی از مقررات در ثبت بنای موضوع شکایت ارائه نشده است و شعبه محترم بدوی صادرکننده رأی نیز در توجیه عدم رعایت مقررات ثبت اثر در لیست آثار ملی هیچ گونه دلیلی ذکر نکرده است.
در بخش دیگر از دلیلهای صدور این رأی آورده شده که با پذیرش تجدیدنظرخواهی سازمان میراث فرهنگی و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر رد شکایت شاکیان صادر می شود. رأی صادره قطعی است».
ایران به پرونده خوشنویسی ترکیه معترض شد
این هفته محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: همانطور که پیش تر اعلام شده بود، برای سال ۲۰۲۰ پرونده ای با عنوان خوشنویسی از طرف ترکیه مطرح نبود، اما بنا بر اطلاع واصله اخیر، ترکیه پرونده ای را با عنوان” خوشنویسی اسلامی” برای سال ۲۰۲۱ به یونسکو عرضه کرده است که این امر مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.
طالبیان اضافه کرد: همانطور که قبلاً نیز اعلام شد، هر کشوری می تواند میراث فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خودرا ثبت کند، اما صفت “اسلامی” در واقع به گستره بیش از کشور ترکیه اشاره دارد و این خلاف کنوانسیون ۲۰۰۳ حراست از میراث فرهنگی ناملموس است.
طالبیان بیان کرد: عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت “اسلامی” است که این امر مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفته است. چونکه صفت اسلامی نمی تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آنکه منشأ خوشنویسی اسلامی را باید در ایران جست. ایران نیز برای سال ۲۰۲۱، پرونده خوشنویسی خودرا در چهارچوب لیست اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو ارسال کرده است.
آثار موزه ای اسپانیایی ها به الیکانته برگشت
در این هفته آثار نمایشگاه میراث دیرینه شناسی اسپانیا به موزه دیرینه شناسی الیکانته بازگردانده شد. طبق با برنامه تدوینی اولیه تاریخ اختتام نمایشگاه ۲۶ فرودین ۱۳۹۹ اعلام شده بود، اما باتوجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رسمی موزه ها از ۲۹ اسفندماه، نمایشگاه مذکور نیز تعطیل شد.
بخاطر نبود پرواز و مشکلات ناشی از همه گیری کووید ۱۹، بازگشت اشیا در موعد مقرر امکان پذیر نشد و دو موزه تصمیم گرفتند که بیمه نمایشگاه را تا تابستان سال جاری تمدید و در شرایط مناسب با حضور نمایندگان دو موزه نسبت به جمع آوری آثار و بسته بندی و انتقال آن اقدام نمایند. در تیرماه نیز طرف اسپانیایی اعلام نمود که امکان اعزام نمایندگان موزه آلیکانته برای بازگشت آثار وجود ندارد و دو طرف موافقت کردند که جمع آوری آثار بدون حضور نمایندگان موزه دیرینه شناسی آلیکانته و تعیین وضعیت آثار از سیستم مجازی و برخط صورت گیرد.
این عملیات یعنی جمع آوری آثار از ویترین ها، کنترل وضعیت آثار و تأیید گزارش وضعیت و بسته بندی آثار انجام و جعبه ها با حضور نماینده گمرگ جمهوری اسلامی در محل موزه کنترل و پلمپ شد. نوکنده افزود: در نهایت آثار با همراهی اسکورت پلیس راهور، ناجا و یگان حفاظت موزه ملی ایران به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل و در بامدادان پنج شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ با پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه آمستردام و سپس از آنجا به موزه دیرینه شناسی الیکانته انتقال یافت.