نمایندگان مجلس ناظر پارلمان در شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب كردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بامداد امروز(یکشنبه) مجید نصیرایی را با ۱۲۸ رای از مجموع ۱۶۵ رای بعنوان نـاظر در شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب کردند.

منبع: