عصر توریسم: ورودی شرقی مجموعه كاخ جهانی گلستان در خیابان ناصر خسرو تهران واقع در عمارت باب عالی بعد از نیم قرن همزمان با روز جهانی گردشگری بازگشایی می شود.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، آفرین امامی مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان اظهار داشت: در امتداد بازگشایی ورودی شرقی کاخ گلستان، عمارت باب عالی به سیستم حفاظت و سیستم بلیت فروشی الکترونیکی به روز تجهیز شده است. جلسات مختلفی در کمیته حفاظت الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شد و این سیستم حفاظتی زیر نظر این کمیته با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه، برمبنای استانداردهای روز طراحی و طی دو ماه نصب و افتتاح شد.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اشاره کرد: موضوع بازگشایی ورودی شرقی واقع در باب عالی در دوره های مختلف مورد بحث و بررسی بوده است تا اینکه در یکی از جلسات شورای راهبردی طرحی ارائه شد که برمبنای آن، شورای راهبردی موافقت نمود تا ورودی شرقی کاخ گلستان با نام باب عالی بازگشایی شود.
او اظهار داشت: با بازگشایی ورودی شرقی کاخ گلستان ارتباط با بافت قدیم بازار و محور گردشگری میدان امام خمینی (ره) شامل مدرسه دارالفنون، خیابان ناصرخسرو و خانه امام جمعه یکپارچه و کامل می شود.

منبع: