تا همین یك سال قبل هم دیواری بلندقد اما نصفه و نیمه از یخچال بزرگ كن باقی مانده بود. نقطه ای كه برای جوانان محله به زمینی برهوت می ماند و برای مردم قدیمی اش آن قدر دهن پركُن، كه وقتی نامش را به زبان می آورند در گذشته غرق اند، ولی حالا…
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، یخچال قدیمی و بزرگ کن را از همان ورودی های منطقه پنج تهران می توان دید و تنها نشانی این روزهایش زمینی برهوت با دیواری ضخیم و نیمه تخریب شده است که برای دادن نشانی بیشتر برایش حالا باید به باقی مانده های طاق های ضربی و جای خالی چیزی شبیه به آب انبار اشاره نمود.
زمینِ یخچالِ باقی مانده از منبع آب کنی های قدیم حالا نه فقط به محلِ آوار زباله های منطقه تبدیل گشته بلکه رد تایرهای ماشینی سنگین و شبیه به بیل های مکانیکی کوچک روی سطح زمین، بی توجهی میراث فرهنگی و مدیریت شهری در این محوطه را بیشتر نشان میدهد.
قسمتی از فضای داخلی سازه تازه کشف شده در زمین بایر معروف به یخچال کن

دسته‌ها: توریسم