به گزارش عصر توریسم كرمان معاون میراث فرهنگی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان كرمان از پیشرفت ۶۵ درصدی عملیات مرمتی یخدان لنگر اطلاع داد.
“مجتبی شفیعی” با اشاره به اینکه طی سه سال قبل یخدان لنگر دومین یخدانی است که باززنده سازی شده است، اضافه کرد: هم اکنون مرمت قسمت پاچال این یخدان انجام شده و عملیات مرمتی حصار سایه انداز آن هم در دست اجرا است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار نمود: تابحال دو فاز از عملیات مرمتی این بنای تاریخی انجام شده است و امیدواریم با ابلاغ اعتبارات مورد نیاز ظرف ۶ تا ۸ ماه آینده مرمت حصار و سایر بخش های یخدان هم صورت گیرد.
شفیعی با اشاره به اینکه مرمت یخدان های موجود در سطح استان کرمان در دستور کار این اداره کل قراردارد، تصریح کرد: این بناهای تاریخی بعد از مرمت در چارچوب کاربری های مرتبط و مناسب به گردشگران خدمات عرضه خواهند کرد.

منبع: