مصطفی پورعلی اظهار داشت: 73 اثرمنقول ازاستان های زنجان، بوشهر، خراسان رضوی، استان یزد، موزه ملی قرآن كریم، استان اردبیل، استان گلستان وموزه ملی ایران واجد ارزش ثبت در لیست آثارملی تشخیص داده شدند.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول که روز گذشته یکشنبه ۱۶ شهریور با حضور اعضای شورا در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار داشت: از استان زنجان هشت اثر، استان بوشهر سه اثر، استان خراسان رضوی ۱۹ اثر، استان یزد چهار اثر، موزه ملی قرآن کریم ۱۰ اثر، استان اردبیل ۹ اثر، استان گلستان پنج اثر و موزه ملی ایران ۱۵ اثر منقول فرهنگی تاریخی ثبت ملی شد.
وی اضافه کرد: ازجمله آثار شاخص ثبت شده در این نشست می توان به آثار فاخری از آستان قدس رضوی شامل سنگ مقام امام رضا (ع)، ضریح فولادی جوهری حریم مطهر امام رضا (ع) و محراب کاشی زرین فام پیش روی مبارک حضرت که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود، اشاره نمود.
پورعلی درباره دیگر آثار شاخص ثبت ملی شده اظهار داشت: ۹ بیرق تاریخی عزای امام حسین (ع) متعلق به مساجد و محله های تاریخی اردبیل و همین طور ۱۵ قالیچه تاریخی بافت اصفهان و تبریز و گلیم های باارزش از موزه ملی ایران از دیگر آثار شاخصی بوده است که در این نشست، واجد ارزش ثبت در لیست آثار ملی ایران تشخیص داده شد.