عصر توریسم: نخستین جلسه كمیته فنی مشترك گردشگری میان ایران و فدراسیون روسیه به صورت وبینار با حضور نمایندگان دو كشور به میزبانی روسیه اجرا شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، در نشست مجازی کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و روسیه، ریاست هیأت ایرانی برعهده محمد قاسمی مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری و ریاست هیأت روسی را «دمیان اسمیلوتس» رئیس اداره کل همکاریهای بین المللی آژانس فدرال گردشگری روسیه بر عهده گرفت. در این جلسه نمایندگانی از وزارت امور خارجه، امور بین الملل و کارشناسان دو طرف در نشست حاضر شدند و ضمن گفتگو و تبادل نظر با دو طرف در فضایی دوستانه در مورد موضوعات مختلف گردشگری به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. همین طور اهم موارد مطرح شده در کمیته فنی مشترک ایران و روسیه شامل «ارائه گزارشی از وضعیت گردشگری دو کشور، اشتراکات فرهنگی و روابط دو جانبه گردشگری کشور»، «اشتراک تجارب در زمینه مقابله با پاندمی کرونا و پشتیبانی طرفین از صنعت گردشگری کشور خود» و نیز «بررسی کارشناسی برنامه اقدام مشترک جهت اجرای موافقتنامه لغو روادید گروهی سفر شهروندان ج. ا. ایران و فدراسیون روسیه به یکدیگر» بوده است. موافقتنامه لغو روادید گروهی میان دو کشور در سال ۱۳۹۶(۲۸ مارس ۲۰۱۷) در مسکو به امضا طرفین رسیده بود. برای اجرای این موافقتنامه، لزوم داشت تا برنامه اقدام مشترکی تنظیم شود تا پروسه اجرای آنرا مشخص سازد. برنامه اقدام مشترک دو کشور برای بازه سه ساله ۲۰۲۲-۲۰۲۰ تنظیم شده است که امکان تمدید و بازبینی آن وجود دارد. پیرو برگزاری این جلسه مصوب شد؛ وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ج. ا. ایران در آینده نزدیک بمنظور امضای سند در رأس هیأتی به روسیه سفر کنند و همین طور مورد تأیید قرار گرفت تا هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست B2B میان بخش خصوصی دو کشور در جریان سفر وزیر به روسیه بعمل آید.

منبع: