استان كرمان با صدها محوطه تاریخی همیشه در معرض طمع غارتگران میراث فرهنگی بوده و متأسفانه در بعضی موارد برای حراست از این گنجینه ها غفلت می شود.
دریافت 46 MB
خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان در زمینه حفاری غیر مجاز همیشه مورد طمع غارتگران بوده است، وجود تعداد قابل توجه این آثار در استان کرمان و در مقابل محدودیت های نیروی انسانی، کمبود امکانات و گاه عدم مدیریت سبب شده حفاران غیر مجاز گاه دست درازی های قابل توجهی بر میراث استان داشته باشند.

هر چند که با تلاش یگان میراث فرهنگی مواردی از این دست درازی ها به میراث تاریخی استان نا کام مانده است اما وجود تعداد قابل توجه قلعه ها، محوطه های تاریخی سبب شده است سودجویان مبادرت به حفاری ها غیر مجاز کنند.

در یکی از این موارد که توسط خبرنگار مهر مشاهده شد حفاری غیر مجاز بر روی یکی از قلعه های تاریخی در مجاور جاده کرمان – کوهپایه است. این قلعه تا شهر کرمان کمتر از ۱۵ دقیقه فاصله دارد.
در یکی از آخرین پیچ های جاده منتهی به منطقه گردشگری کوهپایه قلعه ای کوچک قرار گرفته که بر اثر فرمایش باد و آب به جز دیوارهای کوچک و سنگ چینی های باقیمانده از قلعه چیزی برجای نمانده است. هیچ اثری هم از تابلو و معرفی این بنای تاریخی نیست.

هر روز هزاران توریست از کنار این اثر تاریخی می گذرند، قلعه برفراز تپه قرار گرفته که سال هاست فراموش شده و کمتر کسی به آن سر می زند اما هر چند این قلعه توسط میراث فرهنگی در یکی از قطب های گردشگری استان کرمان دیده نشده است اما سودجویان آنرا فراموش نکرده اند و اگر سری به داخل قلعه بزنید حفاری های غیر مجاز بر روی آن کاملاً دیده می شود.
نامی از این قلعه در هیچ منبعی ثبت نشده است اما حفر چندین گودال در بخش داخلی و مجاور قلعه نشان می دهد، غارتگران میراث تاریخی با خیال راحت حفاری های خویش را انجام داده اند.

در شرایطی که کرونا عملاً گردشگری را ماه ها تعطیل کرده و بخش قابل توجهی از صنایع دستی هم در سایه کرونا مهجور مانده است بهترین فرصت برای دستگاه های مربوط برای احیا و توسعه طرح های حفاظتی، مرمت و بازخوانی مجدد طرح های گردشگری و احیا مهیا شده است که در پسا کرونا، در صورت استفاده از این فرصت صنعت توریسم بستر بهتری برای چرخش چرخ های صنعتی داشته باشد که در استان کرمان مناسب ترین بستر برای توسعه و خلق ثروت دارد.

اما عملاً طرح های ساماندهی بناهای تاریخی مانند آنچه که در مورد باغ هرندی وعده داده شده بود فراموش شده همینطور طرح های مرمت و یا احیای بناها مغفول مانده است که نمود آنرا می توان در کاروانسرای هندوها، کوزه گران و بازار قلعه محمود مشاهده کرد، حالا نگرانی ها در مورد حضور حفاران غیر مجاز در خلاء حضور گردشگران هم افزایش یافته است.

استان کرمان به علت قرار گرفتن در راه جاده ادویه صدها کاروانسرا و قلعه بزرگ و کوچک را در خود جای داده که هر یک از آنها بخشی از تاریخ استان به حساب می آید و شناسایی و حراست از آنها اهمیت فوق العاده ای دارد.
کرمان همینطور هفت اثر تاریخی و طبیعی در فهرست آثار جهانی یونسکو دارد که نشان از اهمیت این استان در صنعت توریسم دارد.

منبع: