به گزارش عصر توریسم مدیركل دفتر بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حكمی از جانب محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس این وزارتخانه انتخاب شد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر در حکم حسین رازقی آمده است:
«بنا به پیشنهاد معاون محترم برنامه ریزی و تأمین منابع و نظر به تعهد و تجارب جناب عالی، به باعث این حکم بعنوان مدیرکل دفتر بودجه منصوب می شوید.
مطالعه، بررسی برآورد اعتبارات و نیازها برای دستیابی به اهداف و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت و توزیع مناسب آن و هم تعیین منابع مالی و اهتمام برای افزایش آن، مبادله موافقت نامه های اصلی و متفرقه دستگاه، پیگیری تخصیص اعتبارات و وجوه به صورت ادواری و اعلام آن به واحدهای مرتبط، نظارت بر عملکرد و ارزیابی بودجه در انطباق با برنامه های تعیین شده و عرضه گزارش ها، پیشنهاد اصلاح یا ترمیم بودجه وزارتخانه در صورت لزوم، همچون وظایفی است که انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و سازمان دهی مناسب و بهره گیری از توان صاحب نظران و کارشناسان در جهت اهداف و مأموریت های وزارتخانه اهتمام لازم به عمل آید.
توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون مداری و اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.»