سند تنظیمی طرح ساماندهی گردشگری جنگل ­ها و سواحل كشور به دنبال تذكر مجلس به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در چهارمین سال اجرای برنامه ششم توسعه آماده شد. این طرح قرار بود در انتها نخستین سال این برنامه برای تصویب به هیات وزیران عرضه شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، حدود یک ماه پیش، یکی از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرسید “چرا به بند (ب) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه عمل نشده است؟” این بند قانونی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را موظف کرده تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه و برای تصویب هیأت وزیران عرضه کند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خردادماه سال جاری، یعنی در چهارمین سال اجرای برنامه ششم توسعه اطلاع داد که مطالعات طرح ساماندهی سواحل و جنگل ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل ها و سواحل با رویکرد گردشگری به پایان رسیده است. دو ماه بعد حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد اجرا نشدن این بند تذکر داد. حالا معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اطلاع داده که سند تنظیمی طرح سامان دهی گردشگری جنگل ها و سواحل کشور را آماده کرده اما هنوز از مرحله تصویب فاصله دارد.
زاهد شفیعی ـ مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری ـ از نشست بررسی سند تنظیمی طرح ساماندهی گردشگری جنگل ها و سواحل کشور با مبحث بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با همکاری نمایندگان دستگاه های اجرایی فرابخشی اطلاع داد و اظهار داشت: چارچوب کلی طرح ساماندهی گردشگری جنگل­ های البرز و زاگرس شمال و غرب کشور و هم ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران در چارچوب «چارچوب سیاست­گذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل ­ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری» تهیه و برای سیر مراحل تصویب با حضور نمایندگان دستگاه­ های اجرایی ذیربط، بررسی گردید.
او خاطرنشان کرد: مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل ­ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل­ ها و سواحل بر اساس مفاد بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه کشور با مشارکت جامعه دانشگاهی انجام شده و به پایان رسیده است.
شفیعی با بیان این که کلیات و مبانی قانونی طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اظهار نمود: بعد از عرضه گزارشی کامل از روند تهیه محتوای طرح توسط مشاور مقرر شد دستگاه ­ های اجرایی ضمن همکاری در تهیه و تنظیم متن تصویب­ نامه هیأت وزیران، نظرات و موارد پیشنهادی خویش را در زمینه بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری مناطق ساحلی و جنگل ­ها با رویکرد توسعه گردشگری پایدار عرضه کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری اظهار داشت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان متولی صنعت توریسم که از مهم ترین صنایع درآمدزا و جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت می باشد، به منظور تحقق بخشیدن به رسالت های خود در حیطه سند چشم انداز بیست ساله کشور و به استناد بند (ب) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین فرادستی به منظور سیاست گذاری و تدوین الگویی واحد، منسجم، جامع و پایدار جهت ساماندهی گردشگری نواحی ساحلی و جنگل­ های کشور، طرح چارچوب سیاستی، حمایتی و حفاظتی در مورد جنگل­ ها و سواحل با رویکرد گردشگری را عرضه کرده است.
شغیعی اضافه کرد: هدف طرح آن است تا به استناد بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه گردشگری، ضمن پیشرفت و پیشبرد سایر بخش­ های اقتصادی و اجتماعی پیش­ بینی­ شده در سواحل و جنگل­ ها، حفظ شود و توسعه این بخش در ارتباط و تعامل با سایر ذی نفعان و با نگاهی جامع و پایدار و برای انتفاع مردم محلی و توریستهای داخلی و بین ­المللی، مد نظر سازمان­ های دولتی و خصوصی ذی­ مدخل و مرتبط قرار گیرد و تا حد زیادی مشخص شود که در جهت پشتیبانی از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره­ برداری از سواحل و جنگل ­ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، چگونه باید عمل کرد و کدام دستگاه ­ها، چه وظایفی را بر عهده دارند. این طرح با مشخص کردن خطوط سیاستی بر مبنای مداخلات اصلی حوزه گردشگری در نواحی ساحلی و جنگل ها، بعنوان پایه و مبنای اجرای برنامه های گردشگری منطبق با شاخص­ های توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره وری تدوین شده است.

منبع: