به گزارش عصر توریسم به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست موزه علم و نقش آن در توسعه علوم و فنون برگزار می گردد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، پنجمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مبحث موزه علم و نقش آن در توسعه علوم و فنون برگزار می گردد. این نشست با سخنرانی پژمان نوروزی و رضا دبیری نژاد یکشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در فضای اسکای روم مؤسسه به آدرس b۲n.ir/iscs برپا می شود.

دسته‌ها: توریسم