همدان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهاوند از محوطه سازی و انجام مبلمان محیطی متناسب با اكوسیستم سراب فارسبان اطلاع داد و اظهار داشت: فاز چهارم محوطه سازی سراب به پایان رسید.
محسن جانجان در گفتگو با ایسنا، توضیح داد: ایجاد زیرساخت در سراب فارسبان از دو سال پیش آغاز و در ابتدا اولویت بندی انجام شد به طوریکه در سال ۹۷ فاز اول ساماندهی مسیر دسترسی به این سراب با اعتبار افزون بر ۲۰۰ میلیون تومان صورت گرفت.
وی افزود: در همان سال فاز دوم که شامل روشنایی داخل محوطه سراب بود، با اعتبار حدود ۲۵۰ میلیون تومان انجام شد و در فاز سوم هم پیاده راه سازی در دستور کار قرار گرفت و با ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار با همکاری منابع طبیعی انجام شد.
جانجان افزود: فاز چهارم امسال اجرایی شد که شامل نصب برج نوری در داخل محوطه سراب فارسبان بود و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آن درنظر گرفتیم، علاوه بر آن محوطه سازی و انجام مبلمان محیطی متناسب با اکوسیستم محیط هم اجرا شد.
وی بیان نمود: فارسبان یکی از سراب های پربازدید نهاوند است، قبل از شیوع کروناویروس و با انجام اقدامات اولیه در این مکان و فراهم شدن اسکان شبانه گردشگران این جاذبه طبیعی دو برابر شد که امیدواریم با از بین رفتن کرونا رونق به گردشگری بازگردد.