به گزارش عصر توریسم مدیركل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری از آموزش ۱۰هزار نفر از شاغلان گردشگری در شش ماه نخست سال جاری اطلاع داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، زاهد شفیعی با اشاره به دستاوردهای پروژه «توانمندسازی نیروی انسانی شاغل و در رابطه با حوزه گردشگری» خاطرنشان کرد: آموزش و تربیت نیروی انسانی شاغل، مورد نیاز و در رابطه با صنعت توریسم به صورت مستمر جزو سیاست های اصلی دفتر مطالعات و آموزش گردشگری بوده است، لیکن به دنبال بررسی ها و ارزیابی های مستمر بر تقویت مهارتی و آموزشی این نیروها، توجه و تمرکز بیشتری شده است و بعد از نیازسنجی و شناسایی اولویت های آموزشی استان ها، برنامه ریزی لازم در این حوزه انجام گرفته تا این مورد بعنوان پروژه توانمندسازی، تعریف شود و مورد تعقیب قرار گیرد.
او افزود: در حقیقت هدف و مأموریت این پروژه ارتقای سطح دانش، آموزش و مهارت منابع انسانی شاغل و مورد نیاز صنعت توریسم است و با پیشبرد آن بر تقویت بنیان های علمی، رفتاری، اقتصادی و فکری مخاطبان تاکید می شود.
مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه خروجی ها و دستاوردهای اجرای این پروژه از نوع کیفی و کمی و بر اساس استراتژی های توسعه منابع انسانی بوده است، اضافه کرد: درمجموع در نیمه سال اول سال ۹۹، نزدیک به ۱۰ هزار نفر از ذی نفعان و شاغلان صنعت توریسم استان های سیویک گانه کشور از آموزش های هفده گانه عرضه شده در چارچوب طرح توانمندسازی بهره مند شده اند.
شفیعی اظهار داشت: این دوره ها شامل «آموزش عوامل و دست اندکاران اقامتگاه های بومگردی»، «آموزش مدیریت کیفیت در تاسیسات گردشگری»، «آموزش بلدهای محلی»، «آموزش مدیریت اکوتوریستم و توسعه پایدار»، «آموزش عوامل اجرایی طرح های ساماندهی دریا»، «آموزش آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در گردشگری»، «آموزش کاربرد تکنولوژی های جدید در گردشگری»، «آموزش مدیریت کیفیت در تاسیسات گردشگری»، «آموزش تشریفات برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی»، «آموزش مدیریت مالی برای تاسیسات گردشگری»، «آشنایی با مبانی و ارکان گردشگری سلامت»، «آموزش اصول و آداب پذیرایی» و «بازآموزی راهنمایان گردشگری ایرانگردی و جهانگردی» بوده است.
مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری افزود: ۱۰ استان اول از لحاظ تعداد فراگیران و تنوع دوره های آموزشی در این پروژه به ترتیب خراسان رضوی، مرکزی، مازندران، هرمزگان، گلستان، یزد، کرمان، فارس، زنجان و همدان بود.
او اضافه کرد: در این دوره ها افرادی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران، شهرداران، فروشندگان سوغات و صنایع دستی، راهنمایان محلی و سراسری، مدیران واحدهای اقامتی و پذیرایی شهری و بین راهی، کادر پلیس، نیروهای امدادرسان و اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر (شاغل در دستگاه ها و ادارات گوناگون) بعنوان تصمیم گیرندگان، معتمدین محلی و مرتبطین و ذینفعان این صنعت، آموزش ها و مهارت های لازم را فراگرفتند.
شفیعی بیان نمود: آموزش نیروی انسانی ضامن ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و در نتیجه افزایش جایگاه و رتبه گردشگری کشورمان در رتبه بندی کشورهای صاحب عنوان در حوزه گردشگری خواهد بود؛ از همین رو توانمندسازی نیروی انسانی با حمایت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو اولویت های اصلی سال جاری به شمار می آید.

منبع: