عصر توریسم: با اوج گرفتن ویروس كرونا، سفر وزیر گردشگری ایران به مسكو برای امضاء توافق نامه لغو ویزای گروهی ایران و روسیه بار دیگر به تعویق افتاد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، علی اصغر مونسان که قرار بود این روزها در رأس هیاتی متشکل از بخش خصوصی گردشگری ایران به روسیه برود تا توافق نامه لغو روادید گروهی بین دو کشور امضا و اجرائی شود، اینک به همراه هیأت گردشگری در ترکیه به سر می برد و درحال دیدار و رایزنی با مقامات گردشگری این کشور است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه که مدتی پیش نسبت به نهایی شدن توافق لغو روادید با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرده بود، تصمیم برای اجرای این توافق را به شرایط همه گیری در روسیه و ایران و وضعیت قرنطینه در دو کشور منوط دانسته بود. پیگیری های ایسنا نشان میدهد که روسیه، با اوج گرفتن ویروس کرونا اجرای این پروژه را به زمان دیگری موکول کرده و سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان به مسکو فعلا لغو شده است.
مونسان که گفته بود اواخر مهرماه برای امضای توافق نامه لغو روادید گروهی به مسکو می رود، با لغو سفرش به روسیه،
برای رایزنی با مقامات گردشگری به ترکیه رفت

منبع: