اجلاس بین المللی گردشگری روستایی كه با موافقت سازمان جهانی جهانگردی میزبانی آن به ایران واگذار شده بود با شیوع ویروس كرونا به تعویق افتاده است. معاون گردشگری گفت به محض بهبود شرایط این اجلاس در ایران انجام می شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، ولی تیموری در نشست هم اندیشی و بررسی فاکتورهای پروژه اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری روستایی که با حضور کارشناسان و مسؤولان نهادهای فرابخشی در رابطه با موضوع روستاها برگزار شد، اظهار داشت: باتوجه به انتخاب شعار امسال سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) با عنوان «گردشگری و توسعه روستایی» که از تاریخ ۲۷ سپتامبر سال میلادی به مدت یک سال مورد توجه است، می خواهیم همانند سایر اعضای این نهاد بین المللی، تمرکز کاملی روی این مساله در سال آتی داشته باشیم.
وی با اعلان اینکه الان کارگروهی با عنوان «کارگروه گردشگری روستایی» ذیل دفتر همکاری و توافق های ملی معاونت گردشگری شکل گرفته است، اضافه کرد: هدف ما این است که با کمک بخش های تخصصی فرابخشی مرتبط نقشه راه یا سند بخشی توسعه گردشگری روستایی را آماده نماییم. هم اکنون شرح خدمات آن تهیه شده و به تایید شورای پژوهشی وزارت نیز رسیده است. این کار همزمان با سال توسعه گردشگری روستایی بعنوان الگوی اجرائی، بستر سایر پروژه های مرتبط همچون اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری روستایی را سبب خواهد شد.
معاون گردشگری بیان کرد: دیدگاه کلی ما در معاونت گردشگری و متخصصان همراه فرابخشی در پروژه های مرتبط در نظر گرفتن توسعه پایدار و مسؤولانه ضمن مشارکت فعال با جامعه محلی است.
تیموری با اعلان اینکه روستاها در منظومه گردشگری ما بسیار مهم هستند، اظهار نمود: روستاها بعنوان گنجینه هایی از آداب، رسوم و خرده فرهنگ های ملی و بومی اقوام مختلف ایرانی به شمار می آیند و هر کدام حداقل یک خاصیت برجسته دارند تا بتوانند بعنوان جاذبه گردشگری مطرح شوند و در بسته های سفر جای بگیرند.
تیموری همین طور در تشریح خط مشی کلی فعالیت در حوزه روستاها بعنوان مقاصد مهم گردشگری کشور، بیان کرد: روستاییان ما قرار نیست شغل و کار اصلی خودرا کنار بگذارند و تنها به موضوع گردشگری بپردازند. آنها امور روستایی را ادامه می دهند و وقتی متوجه می شوند که کار آنها، نحوه زندگی و معیشت شان برای دیگران مهم و مورد توجه است، چه بسا با احساس غرور و افتخار بیشتر در روستایشان حضور پیدا خواهند کرد. بدین سبب آنچه ما به دنبال آن هستیم این نیست که پروسه کلی زندگی روستاییان متوقف شود، ما با این رویکرد موافق نیستیم.
وی ادامه داد: در واقع هدف این است که گردشگری و صنایع دستی کمک نماید تا درآمدهای روستاییان متنوع شود، به شکلی که وقتی درآمد آنها تا قبل از این باغداری، باغبانی، کشاورزی، دامداری و غیره بوده یک گزینه و شاخه جدید تحت عنوان کارهای گردشگری به تامین معیشت شان اضافه شود.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: تحقق این رویکرد بی گمان می تواند روند خالی شدن روستاها از سکنه را کُند کند و ضمن حفظ فرهنگ و آداب و رسوم بواسطه اشتغالزایی مهاجرت معکوس را سبب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نمود: این که گفته می شود روستایی به بخش و یا شهر تبدیل گشته است، پیشرفت به حساب نمی آید. این تحول با تغییرات عمیق در معماری و ساختار روستا هم راه است و ضمن از بین بردن فرهنگ بومی و محلی، پیشینه هویت مربوطه را از آن می گیرد، در نتیجه در طرح ها و پروژه های گردشگری روستاها به صورت مستقل در ابعاد اصیل خود مورد توجه و تبدیل شدن به مقصد گردشگری هستند.
معاون گردشگری با اعلان اینکه الان موضوع تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری نیز در دست اقدام است، اضافه کرد: این مساله شرایط مطلوبی را برای پرداختن در حوزه گردشگری روستاها ایجاد می کند، چونکه مشاوران داخلی و بین المللی باتوجه به شعار امسال اساسا ظرفیت روستاها را احصا خواهند کرد و مورد توجه قرار خواهند داد.
وی همینطور باتوجه به موافقت سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در خصوص میزبانی رویدادی بین المللی با عنوان گردشگری روستایی در جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: پیرو پیگیری صورت گرفته در اجلاس اجرائی اخیر سازمان جهانی گردشگری در تفلیس، این مساله به محض بهبود شرایط کرونا در راه اجرا قرار خواهد گرفت تا پشتوانه علمی بین المللی قابل اتکا در موضوعات مربوط به توسعه گردشکری روستایی مورد استفاده قرار گیرد.
تیموری با اشاره به اینکه هدف از اجرای پروژه اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری روستایی این است که همه روستا هدف گردشگری باشند، اظهار داشت: بر این اساس ابتدا باید جاذبه های گردشگری را احصا نماییم. ببینیم در چه شرایطی هستیم. چه ظرفیت هایی در این عرصه وجود دارد و سپس با رتبه بندی جاذبه ها، اولویت پرداختن به آنها بررسی شود. این مساله در آینده گستره وسیعی از مقاصد گردشگری را در برخواهد گرفت و می تواند علاوه بر روستاها، شهرها، استانها و همین طور جاذبه ها و سایت های گردشگری و تاریخی را به صورت مستقل در بر بگیرد.
او توضیح داد: طبق رویکرد علمی روز در رتبه بندی و ارزیابی مقاصد گردشگری هیچ یک از حلقه های جاذبه های گردشگری حذف نمی شوند، به شکلی که وقتی گفته می شود گردشگری روستایی، نباید هیچ روستایی از جامعه مخاطب گردشگری حذف شود بلکه باید همه روستاها مشمول برنامه ریزی و پیشرفت در این عرصه باشند، البته در سطح رتبه و اعتباری که در ارزیابی معین می شود.
معاون گردشگری همین طور موضوع عرضه و تقاضا را در رتبه بندی روستاها بعنوان مقاصد گردشگری موثر دانست و اضافه کرد: هدف از انجام این طرح این است که فرد روستایی شامل دهیار یا مسؤول مربوطه بعنوان عرضه کننده خدمات، ضمن آگاهی از نتایج حاصل، خودرا در ارتقای درجه اخذشده موثر بداند و با برداشتن یک گام موجی از حرکت مسؤولانه را از بطن جامعه محلی ایجاد کند.
تیموری اظهار داشت: در بخش تقاضا نیز دیدگاه و خدمات مورد نیاز گردشگران می تواند در شکل گیری نهایی فاکتورهای تشکیل دهنده هرم ارزیابی نهایی روستا موثر واقع شود. بدین ترتیب ایجاد چنین ساختاری سبب می شود تا افراد موثر در این منظومه که قابلیت ارزیابی و ارتقا دارد، خودرا موثر بدانند و ضمن کسب منافع اقتصادی روستاییان، توسعه پایدار و مسئولانه گردشگری را منطبق بر پذیرش جامعه محلی بنا کنند.