به گزارش عصر توریسم ساسان تاجگردون از معاونت وزارت میراث فرهنگی استعفا كرد موافقت با استعفای او حالا در دست بررسی می باشد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، آذر ماه سال ۹۸ ساسان تاجگردون رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس و برادر غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت در مجلس، بعنوان سرپرست معاونت سرمایه گذاری، حقوقی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی انتخاب گردید. در حکم علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خطاب به ساسان تاجگردون آمده بود: برنامه ریزی کلان در جهت تحقق اهداف وزارت خانه، توجه ویژه به اسناد بالادستی در تهیه و تدوین برنامه ها، پشتیبانی از طرح های توسعه ای در حوزه های تخصصی، تعامل با بخش خصوصی، استفاده از منابع درآمدهای اختصاصی، اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، عرضه راه کارها و روش جدید برای تأمین منابع مالی، پشتیبانی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سه حوزه تخصصی، تأمین و تخصیص بموقع اعتبارات مورد نیاز، تعامل مستمر با سازمان برنامه و بودجه کشور و بانکهای عامل بخصوص صندوق توسعه ملی برای جذب منابع بانکی، برنامه ریزی برای جذب و تخصیص تسهیلات اعتباری و سایر منابع مالی در بخش سرمایه گذاری، تعامل پویا و کارآمد با مجلس شورای اسلامی، تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی با هدف تدوین قوانین مورد نیاز وزارت خانه، از اهم شاخصه هایی است که انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و سازمان دهی مناسب و بهره گیری از توان صاحب نظران و کارشناسان در جهت اهداف و مأموریت های وزارت خانه اهتمام لازم به عمل آید. اما در شهریور ماه سال جاری برپایه ساختار جدید وزارتخانه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مونسان در دو حکم جداگانه محمد خیاطیان را بعنوان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس و ساسان تاجگردون را بعنوان معاون برنامه ریزی و تأمین منابع وزارتخانه منصوب نمود. بدین سان بخش مربوط به مجلس از زیرمجموعه تاجگردون به فرد دیگری سپرده شد. در این بخش از وزارتخانه تاجگردون می بایست این وظایف را انجام می داد: -تهیه برنامه های راهبردی وزارتخانه و نظارت بر اجرای آنها -تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی های هر سه بخش تخصصی وزارتخانه با همکاری معاونت های مربوط -پیگیری جدی استقرار دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن تمامی فعالیتهای وزارتخانه به منظور ارتقای شفافیت و سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع -تعامل با بخش خصوصی و تهیه بسته های سرمایه گذاری و ساماندهی تسهیلات و یارانه های اعطایی در حوزه های تخصصی -رفع موانع سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی، بازبینی در فرایندها و بهره گیری حداکثری از فرایندهای الکترونیکی و ایجاد سامانه های الکترونیکی -پیگیری تأمین منابع مورد نیاز در چارچوب تسهیلات برای پشتیبانی از سرمایه گذاری و پشتیبانی از طرح های توسعه ای در حوزه های تخصصی -بررسی موانع پیش روی مناطق نمونه گردشگری و تهیه برنامه مدون برای فعال شدن تمامی مناطق مذکور و رفع موانع احتمالی و تعیین تکلیف قراردادهای منعقده در این بخش -کمک به توسعه زیرساخت ها در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور -اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و استفاده از منابع درآمدهای اختصاصی -تعامل مستمر با سازمان برنامه و بودجه کشور و بانکهای عامل بخصوص صندوق توسعه ملی برای جذب منابع بانکی -تلاش حداکثری برای افزایش بودجه وزارتخانه و تأمین و تخصیص بموقع اعتبارات مورد نیاز -اخذ و بررسی برنامه و بودجه شرکت های وابسته به منظور تصویب در مجمع عمومی آنها هنوز از اجرای این حکم و مسئولیت جدید او زمان زیادی نگذشته که از وزارت میراث فرهنگی خبر رسیده ساسان تاجگردون استعفای خویش را اعلام نموده است ولی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و موافقت با استعفای او هم در دست بررسی قرار دارد.

منبع: