به گزارش عصر توریسم رئیس كمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر اظهار داشت: خیابان ولیعصر یك باغ-خیابان است كه به لحاظ تاریخی نیز روایتگر تاریخ معاصر است و تاریخ، فرهنگ و ارزشهای طبیعی در سرتاسر خیابان ولیعصر متبلور شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، علی اعطا با اشاره به برگزاری جلسه ای با مدیران شهرداری نسبت به تاخیر یک ساله در تهیه و تصویب طرح ساماندهی و حفاظتی خیابان ولیعصر انتقاد نمود و اظهار داشت: دریغ است سایه سوداگران سیری ناپذیر، همچنان بالای سر میراث ارجمند پایتخت باشد و ما پیگیر تهیه و تصویب طرح ساماندهی خیابان ولیعصر و اصلاح طرح تفصیلی آن با رویکرد حفاظتی در دو حوزه میراث فرهنگی-تاریخی و میراث طبیعی هستیم اما باوجود پیگیری ها این کار هنوز به نتیجه نرسیده و متاسفانه در شهرداری تبدیل به کلاف سردرگمی شده است.
وی با اعلان اینکه هم اکنون، متولی طرح ساماندهی و اصلاح طرح تفصیلی محور ولیعصر، به غلط سازمان زیباسازی شهرداری تهران است، اظهار داشت: قاعدتا می بایست متولی معاونت شهرسازی باشد اما متولی پروژه، سازمان زیباسازی است و متاسفانه باید گفت این سازمان حالا بضاعت مدیریتی کافی برای هدایت مشاور طرح را ندارد.
اعطا در ادامه انتقاد خود از تاخیر در ارائه طرح ساماندهی خیابان ولیعصر اظهار داشت: بجای اینکه سازمان زیباسازی به قائم مقامی شهرداری مشاور مربوطه را برای تهیه طرح ولیعصر هدایت کند، آن مشاور است که شهرداری را اداره و هدایت می کند و این تاسف برانگیز است.
وی ادامه داد: طرح تفصیلی ولیعصر باید به سرعت اصلاح گردد تا میراث باارزش فرهنگی و طبیعی ولیعصر از گزند سوداگری و تخریب در امان بماند.
اعطا با تاکید بر اینکه ساماندهی محور ولیعصر همچون اهداف و برنامه های شهردار تهران بوده است اظهارداشت: شهردار محترم تهران در ده برنامه ارائه شده به شورا، موضوع ساماندهی محور ولیعصر و ثبت جهانی آنرا مورد تاکید قرار داده اند.
طبق گزارش روابط عمومی شورای شهر تهران، وی اظهارداشت: تاکید ما در شورا اصلاح طرح تفصیلی با نگاه حفاظتی نسبت به میراث فرهنگی-تاریخی و میراث طبیعی ولیعصر و تسریع در تهیه و تصویب آن است.

منبع: