عصر توریسم: یزد این روزها در صورتیكه گردشگری وضعیت خوبی ندارد و خیلی از احیای این صنعت در كشورمان ناامید هستند، مردم یزد پویاتر از همیشه با امید به احیای قطعی این صنعت، نسبت به مرمت و ترمیم بافت تاریخی اقدام نموده اند.
صنعت گردشگری این روزها حال و روز خوبی ندارد اما این مسئله را در حالی در کشورمان شاهد می باشیم که طرح های مرمتی در یزد رونق گرفته و مردم بجای ناامیدی در صدد کوشش برای احیای این صنعت هستند، گویا یزدی ها اعتقادی به ناامیدی ندارند و پشتکار را پیشه کرده اند.
از شروع امسال تا حالا با وجود وضعیت ناخوش احوال صنعت توریسم، بیش از 100 بنا مرمت شده و مردم پویاتر از همیشه مانند روزهای پر رونق گردشگری در حال مرمت ابنیه تاریخی و خانه هایشان هستند و بنظر می رسد روزهای روشن زودتر از تمام کشور بر صنعت گردشگری یزد حاکم شود.

انتهای خبر

منبع: