یك جمجمه دو میلیون ساله متعلق به تیره انسان تباران در غاری واقع در آفریقای جنوبی كشف شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، این اکتشاف که توسط باستان شناسان استرالیایی و در جریان یک کاوش دیرینه شناسی در غاری واقع در آفریقای جنوبی صورت گرفته، منجر به کشف قدیمی ترین و سالم ترین نمونه از گونه «پارانتروپوس روباستوس» که مغزهای کوچکی داشتند شده است.
این جمجمه که حدودا یک جمجمه کامل شمرده می شود در سال ۲۰۱۸ کشف شده بود و ممکنست اطلاعات جدیدی درباره ریزفرگشت انسان عرضه نماید.
«آنجلین لین» که یک دیرینه شناس است معتقد می باشد «پارانتروپوس روباستوس»ها حدودا همزمان با گونه «هومو ارکتوس» (انسان راست قامت) بر روی زمین زندگی می کردند.
این متخصص «پارانتروپوس روباستوس» را با دندان های بزرگ و مغز کوچک و «هومو ارکتوس» را با مغز بزرگ و دندان های کوچک توصیف کرد.
بگفته کارشناسان، باتوجه به این فسیل می توان دریافت حضور «پارانتروپوس روباستوس»ها نسبت به «هومو ارکتوس» ها در زمین بسیار بیشتر بوده است.
پژوهشگران معتقدند این فسیل نادر می تواند به بازبینی در سیستم طبقه بندی و همین طور درک بیشتر از بیولوژی اجداد انسان منجر شود.