به گزارش عصر توریسم بوشهر معاون میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: «بارش بی سابقه تگرگ در شهرستان دشتستان صدمه ای به آثار تاریخی این شهرستان وارد نكرده است.»
نصرالله ابراهیمی امروز شنبه ۲۴ آبان ۹۹ با اشاره به وقوع بارندگی شدید، طوفان و بارش تگرگ اظهار داشت: «با ورود سامانه بارشی و نخستین بارش پاییزی در استان، بارش بی سابقه تگرگ را در شهرستان دشتستان شاهد بودیم که با بررسی های میدانی، مشخص شد صدمه ای به آثار این شهرستان وارد نشده است.»
وی اضافه کرد: «در بعضی از بخش های این شهرستان چون آبپخش، ارم و سعد آباد، ریزش سنگین تگرگ را شاهد بودیم و آثار باارزش کاخ سنگ سیاه در روستای جتوط و گور دختر و کوشک اردشیر در روستای پشت پر در معرض این بارش بودند، که صدمه ای ندیدند.»
معاون میراث فرهنگی بوشهر اشاره کرد: «تاکنون بیشتر آثار استان مورد مرمت و یا استواری بخشی اضطراری قرار گرفته اند و با لطمه شناسی محل، نسبت به جلوگیری از ورود آب های سطحی به آثار اقدام شده است.»
ابراهیمی در آخر اشاره کرد: «ما باتوجه به هشدار سازمان هواشناسی در خصوص ورود سامانه بارشی از عصر چهارشنبه هفته گذشته، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات احتمالی به آثار دیده بودیم که بر این اساس، خسارتی را شاهد نبودیم و بیشتر خسارت ها در بخش کشاورزی و تاسیسات برق استان بود.»

منبع: