یزد ساعت 19 است، تنها یكی دو ساعت از غروب گذشته اما كوچه و پس كوچه های بافت جهانی یزد كه سال گذشته در چنین اوقاتی میزبان ازدحام و هیاهوی گردشگران و مردم خونگرم این شهر بود، حالا در سكوتی مرگبار به سر می برد.
پس از غروب خورشید و آن هم در فصل پاییز که یکی از فصول پررونق گردشگری به حساب می آید، بافت تاریخی شهر یزد بخصوص بخش های ثبت جهانی شده ی آن پر از گردشگران و مردم می شد، اما این روزها کرونا و محدودیت هایی که برای مهار این بیماری منحوس اعمال شده، تعطیلی این بافت تاریخی پررونق گردشگری را به دنبال داشته است به صورتی که دیگر رنگی به رخسار این بافت جهانی باقی نمانده و معابر و کوچه پس کوچه های آن در این روزها خالی از جمعیت، خاموش و در سکوتی وهم انگیز به سر می برد.

منبع: