عصر توریسم: با جلب همكاری مالك ساختمان مجاور در حریم كاخ گلستان، یك طبقه از ارتفاع این ساختمان كم شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، بعد از بازدید میدانی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از پروژه ساخت وساز در حریم کاخ گلستان و دستور پیگیری برای حفظ حریم این اثر جهانی با انجام چندین جلسه رایزنی با مالکان ساختمان و جلب همکاری آنها در حفظ حریم این کاخ موزه، در روز ۲۹ آبان ماه یک طبقه از ارتفاع ساختمان مجاور کاخ گلستان واقع در خیابان ناصرخسرو کاسته شد.
کاهش ارتفاع ساختمان در حریم کاخ گلستان سبب شد تا خطر احتمالی خروج این بنای باارزش از ثبت جهانی منتفی شود.
در حال حاضر مالک مبادرت به کوتاه کردن سازه های آهنی ساختمان از سمت کاخ گلستان کرده و انتظار می رود تا چند روز آینده از سمت خیابان ناصر خسرو نیز تیرآهن ها جمع آوری شود.

منبع: