وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت: كلیات طرح حمایتی از هنرمندان در دولت مطرح شده كه اگر تصویب شود در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، علی اصغر مونسان در حاشیه مراسم اهدای ۶۰۰ بسته معیشتی به هنرمندان صدمه دیده صنایع دستی و آغاز سومین مرحله پویش کمک مومنانه بسیج در این وزارتخانه اظهار داشت: کمک مومنانه تاثیرات مثبتی را در سرتاسر کشور به دنبال داشته است. شرایط اقتصادی امروز کشور، دشوار می باشد و کرونا هم سبب مضاعف شدن این سختی شده است. بسیاری از شغل ها از بین رفته و درآمدهای آنها گرفتار مشکل شده و مشاغل به کمک نیازمند دارند. وی ضمن اشاره به اقدامات دولت در جریان شیوع کرونا اضافه کرد: در این ایام خوشبختانه دولت در حد توان کمک های خوبی را انجام داده است و بسته های مختلفی را در چارچوب های مختلف توزیع می نماید. البته این اقدامات کافی نیست، چونکه افزایش قیمت ها زیاد بوده و خیلی ها شغل هایشان را از دست داده اند وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پویش کمک مومنانه را کار ی بسیار پرارزش عنوان نمود و اظهار داشت: امروز شاهد بودیم بسیج وزارتخانه سومین مرحله آنرا رقم زده اند تا بسته هایی را بین صدمه دیدگان حوزه صنایع دستی توزیع کنند. مونسان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم این کمک ها را به مناطق مختلف و دوردست کشور هم توسعه دهیم تا در این مناطق هم هنرمندان صدمه دیده مورد حمایت قرار گیرند. ایشان در ادامه از عرضه طرح پیشنهادی به دولت برای پشتیبانی از مشاغل در ارتباط با این وزارتخانه اطلاع داد و اظهار داشت: امیدواریم با عنایت به بودجه سال آینده که در مجموعه دولت در حال نهایی شدن است این وزارتخانه به خوبی دیده شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به پیگیری ها و حمایت های صورت گرفته در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اشاره نمود و اضافه کرد: مقرر است تبصره ویژه ای برای اقشار و بخش های اقتصادی صدمه دیده از کرونا با ردیف بودجه مشخصی قرار داده شود که مورد قبول معاون اول رئیس جمهور هم واقع شده است. وی خاطرنشان کرد: ما عددی را پیشنهاد کرده ایم که قرار شد این رقم افزایش داده شود. امیدواریم طی هفته جاری این عدد در دولت نهایی شود تا ردیف بودجه و تبصره ای را که با حکم قانونی در بودجه قرار می گیرد مستقلاً برای پشتیبانی از بخش های صدمه دیده از کرونا اختصاص داده شود که یکی از بخش های در ارتباط با این بودجه به حوزه های زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مربوط می شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه بعد از نهایی شدن طرح جزئیات این مورد اعلام می شود، اظهار داشت: کلیات این طرح حمایتی از هنرمندان این عرصه در دولت مطرح شده که اگر تصویب شود در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می شود.