عصر توریسم: باران تاریخ را رو آورده، نه تاریخی جدید بلکه تاریخی هفت هزارساله از زیر تپه ای که نیمی از آنرا لودرها صاف کرده اند، نیم دیگرش زیر نگاه های تیزبینِ خانه های در حال ساخت قرار گرفته و دامنه اش هم زیر پای جوانانِ در حال بازی در حال نابودی کامل است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، تنها دردِ تپه تاریخی «مافین آباد» اسلامشهر این روزها فقط بی توجهی به آن نیست؛ شاید بزرگترین دردش خیابانی است که شهرسازان و مدیریت شهری، بدون هیچ اعتراضی از طرف میراث فرهنگی از وسط تپه هفت هزار ساله عبور دادند و یک نیمه اش زیر چرخ های لودر برای تبدیل به خیابان بطور کامل از بین رفت و حالا باقی مانده های همان تپه در معرض ساخت وسازهای اطرافش رو به نابودی است. حفاران غیرمجاز هم روی تپه را به پنیر سوئیسی تبدیل نموده اند که از هر حفره اش سفال های تکه تکه شده بیرون زده اند. با این همه زخم دیگر حرف از مخدوش شدن عرصه و حریم تپه که دردی را دوا نمی کند.

آخرین بار شهریور سه سال قبل بود که فرشید مصدقی – عضو هیئت علمی پژوهشکده دیرینه شناسی پژوهشگاه – نسبت به وضعیت این محوطه هشدار داده بود «محوطه باستانی هفت هزارساله مافین آباد در اسلامشهر با وجود ثبت در لیست آثار ملی، بررسی ها و کندوکاوهای علمی، بازدیدهای کارشناسی و اعلام متناوب ضوابط حفاظتی، در معرض نابودی کامل قرار گرفته است.»

البته قبل از آن، آخرین هشدارها به ۱۱ سال قبل ترش یعنی سال ۱۳۸۶ برمی گردد، وقتی سرپرست هیات گمانه زنی تپه تاریخی مافین آباد در آن سال به وضعیت نامناسب محوطه اشاره نمود و برای آن هشدار داد و آنرا محوطه ای دانست تبدیل گشته به زباله دانی و پاتوغ معتادان.

حالا و در طول همه ۱۴ سال قبل این تپه تاریخی با همان هشدارها جلو می رود و هیچ قدم دیگری برای آن برداشته نشده است.

برمبنای دیده های خبرنگار ایسنا، خیابانِ تازه بازشده در کنار دامنه تپه را جوانان زمینِ بازی کرده اند و با توپی که گاه گاهی به دیواره های تپه می خورد، «جوانی می کنند»، سرما و باد به تنه تکه تکه شده تپه مافین آباد می خورد و نخاله های آوارشده دور تا دور محوطه بیش از پیش به چشم می آیند، نخاله هایی که به نظر تازه اند و انگار همین چند ساعت قبل روی زمینِ کنار تپه آوار شده اند.

در قسمتی از تپه که قبلا صاف شده و امروز بیشتر شبیه به پاگردی شده بین تپه، پتو و سیاهی آتشِ تازه خاموش شده معتادان به تنِ تپه تاریخی بیش از پیش به چشم می آید.

خانه های تازه تولید شده دور تا دورِ تپه که انگار هنوز در رودربایستی تاریخِ تپه باقی مانده اند و از هر ضلع چشم طمع دوخته اند به زمینی که امروز مکانِ تخلیه آوارها شده، تهدیدِ دیگری هستند که حریم را شکسته و مانده اند برای عرصه تپه هفت هزارساله اسلامشهری ها.

شهریور ۱۳۹۶ بود که مصدقی با بیان وضعیت قرمز برای این محوطه تاریخی اظهار داشت: «از سال ۱۳۷۷ تا امروز بازدیدهای موردی بسیار، کارشناسی هایِ استعلامی فراوان و دو فصل گمانه زنی و لایه نگاری باستان شناختی در تپه و محوطه باستانی مافین آباد انجام شده است. اما وضعیت موجود (در شهریور ۱۳۹۶) نشان میدهد نه فقط به کوشش های عِلمی و فنی میراث فرهنگی توجهی نشده بلکه با نقض مقررات و چشم پوشی از تعهدات قانونی و ملی حالا شاهد تکمیل روند تخریبِ محوطه ای مهم از هزاره پنجم قبل از میلاد در شهرستان اسلامشهر هستیم.

تپه تاریخی که یک روز زمین های کشاورزی تهدیدش می کردند، یک روز خانه سازی مردم منطقه و یک روز خیابان کشی، حالا هر روز آب می رود. نه فقط باران خاکِ آنرا شسته و به مرور سطح تپه را به پایین ترین نقطه می رساند، بلکه تلاشِ نه چندان سختِ حفاران آثار تاریخی بهتر و آسان تر از قبل مرگِ این تپه هفت هزارساله را زودتر رقم زده است، شاید هم مشابه همان نقل قولِ قدیمی ها که می گفتند «خدا مرگش را رسانده» این دفعه نوبت این محوطه تاریخی است!

تپه تاریخی مافین آباد در زمان تخریب نیمی از آن برای خیابان کشی
و پیش از ریختن آوار در عرصه آن

منبع: