به گزارش عصر توریسم بهمن رحیمی اظهار داشت: با عنایت به چالش های زیست محیطی اصلاح الگوی فرهنگی رابطه انسان و محیط زیست در ایران به کمک رشته مردم شناسی ضروری می باشد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، بهمن رحیمی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی این مطلب را در نشست «مردم شناسی، دانش بومی و محیط زیست» از سلسله نشست های هفته پژوهش این پژوهشکده به دبیری محمد مکاری مدیر گروه مردم شناسی زیست محیطی، بیان نمود.
او آلودگی و صدمه های زیست محیطی حوضه رودخانه چالوس را بر مبنای مطالعه میدانی خود به بحث نهاد و خاطرنشان کرد: عامل انسانی بیشترین تخریب را در این منطقه داشته که نمونه آن انباشت زباله های راه سازی در حاشیه رودخانه چالوس است.
در ادامه اعظم موسوی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی در مورد طرح موظفی اش در سال ۱۳۹۸ با عنوان «مردم شناسی خوراک در شهر کرمان و سیرجان» و بارگذاری آن در اطلس مردم شناسی سخن گفت.
اطلاعات به دست آمده در مورد فرهنگ خوراک، آداب غذا خوردن، روش های پخت، خوراک های آئینی، خوراک های درمانی، روش های نگهداری خوراک و میوه ها و… از عناوینی بود که موسوی در ادامه به طرح آنها پرداخت.
خدیجه امامی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی هم در ادامه به بررسی طرح «مردم شناسی غار نمکدان قشم» بعنوان اثری جهانی پرداخت و اظهار داشت: این عنصر از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد چونکه قشم مکانی برای مطالعه پیوند میان انسان و طبیعت به شمار می آید و کاربرد درمانی و بحث گردشگری هم مورد مطالعه قرار گرفته است.
هما حاج علی محمدی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی هم به بازشناسی دانش بومی و پزشکی مردمی در حوزه زیست محیطی جنگل حرا در جزیره قشم پرداخت و اظهار داشت: واگذاری و نگهداری جنگل ها اگر به دست خود مردم باشد بهتر در حفظ و نگهداری آن خواهند کوشید چون که نسل به نسل همانطور که زندگی مردم حفظ شده جنگل حرا هم حفظ شده است.

منبع:

دسته‌ها: توریسم