عصر توریسم: رئیس پژوهشکده دیرینه شناسی از انجام شکایت های حقوقی توسط بخش های مختلف وزارتخانه میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان برای تجاوز به عرصه و حریم چگاسفلی در خوزستان خبر می دهد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، پس از آن همه هشدار و اعلام وضعیت تاریخی چگاسفلی و تاکید بر لزوم حفظ این محوطه تاریخی در طول چند سال قبل و به خصوص امسال، در دو سه روز گذشته لودرهای دهیاری و شورای روستای چگاسفلی در بهبهان خوزستان، به سینه این محوطه باستانی چنگ زدند تا برای دفع آب های سطحی جدول کشی کنند، اقدامی که در کنار آن گودال هایی به قد انسان هم در دل زمین به وجود آمده، اما در این میان طبق گفته های عتیقه شناس محوطه چگاسفلی، در کوشش های زیاد یگان حفاظت بهبهان برای جلوگیری از این کار که بدون حکم دادستانی نمی توانست کاری را از پیش ببرد، هیچ خبری از مدیر اداره میراث فرهنگی بهبهان نبود تا دست کم اقدامات بهتری برای جلوگیری از تعرض لودرها به عرصه چگاسفلی انجام شود؛ محوطه ای باستانی و باارزش که آوازه اش خارج از مرزهای ایران و بین باستان شناسان بین المللی نیز پیچیده بود و موجب شد تا برخی از باستان شناسان بین المللی نیز در نامه های جداگانه به میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی درخواست ثبت جهانی این محوطه را داشته باشند تا شاید به همین واسطه از تخریب های بیشتر این محوطه جلوگیری شود.

برای رعایت ضوابط عرصه و حریم چگاسفلی وسواس داریم
حالا روح الله شیرازی – رئیس پژوهشکده دیرینه شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری – درگفت وگو با خبرنگار ایسنا، موضع این پژوهشکده را وسواس شدید برای رعایت ضوابط و مقرراتِ عرصه و حریم محوطه باستانی چگاسفلی می داند.
او با تاکید بر این که اگر قوانین و ضوابط رعایت می شدند، هیچ گاه کار به این جا نمی کشید که برخی افراد مبادرت به جدول کشی یا حفر گودال در محوطه کنند، می گوید: حدود یک ماه قبل در مکاتبه با متولیان شهری خوزستان و بهبهان نسبت به حفظ این محوطه باستانی و رعایت ضوابط عرصه و حریم در این منطقه تاکید کردیم و حتی در حال برنامه ریزی برای سفر به چگاسفلی بودیم تا با بررسی مشکلات منطقه از نزدیک، بتوانیم موارد مورد نیاز را برطرف نماییم و حفاظت از محوطه همچنان مورد تاکید باشد.
او چاره اساسی و اصولی برای حفاظت از چگاسفلی را تخلیه محوطه باستانی چگاسفلی و آزادسازی آن از مردم می داند و ادامه می دهد: با این کار می توانیم به صورت کامل ضوابط عرصه و حریم و برنامه های حفاظتی فیزیکی و تخصصی را در آن جا برای همیشه رعایت نماییم.
او با تاکید مجدد بر لزوم حفظ ضوابط عرصه و حریم محوطه تاریخی چگاسفلی به صورت صددرصد و بعنوان موضع اصولی این پژوهشکده متولی، ادامه می دهد: این محدوده یک محوطه ثبت شده در لیست آثار ملی و با کد شناسانه ثبتی است که ضوابط عرصه و حریم در آن حتی به عالی ترین مقامات اجرائی و سیاسی استان نیز ابلاغ گردیده است، بدین سبب انتظار داریم تا برای این قضیه حتما آن موارد و ضوابط در نظر گرفته شده و آنها بدون کم و کاست اجرائی شوند و به این قوانین از طرف مردم و دیگر متولیان شهری احترام گذاشته شود.
رییس پژوهشکده دیرینه شناسی اقدام اجرائی در مقابله با این اتفاق را شکایت حقوقی توسط اداره کل میراث فرهنگی استان، بخش حقوقی وزارتخانه، واحد حقوقی پژوهشگاه و بررسی های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان می داند و تاکید می کند: اتفاق رخ داده مربوط به عرصه محوطه است جایی که پژوهشکده دیرینه شناسی با آن سر و کار دارد، از طرف دیگر این پژوهشکده در حال مذاکره با واحد حقوقی خود است تا اقدامات لازم درباب پیگیری حقوقی این اتفاق را اجرائی کند.
شیرازی با اشاره به اینکه پژوهشکده دیرینه شناسی متولی امر حفاظت فیزیکی از محوطه نیست، اظهار می کند: پژوهشکده دیرینه شناسی متولی امر پژوهش است، تا کنون نیز چهارمین فصل جستجوهای دیرینه شناسی در این محوطه تاریخی و محوطه انجام شده و اگر کرونا پیش نمی آمد اساسا پنجمین فصل کاوش در این محوطه انجام می شد، با این وجود این پژوهشکده همچنان پیگیر نظارت برای حفاظت از محوطه است و نسبت به وقوع هر نوع دخل و تصرف در این محوطه واکنش نشان داده و آنرا به مسئولان امر برای پیگیری تذکر می دهیم.

منبع: