به گزارش عصر توریسم معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تمایل دو کشور افغانستان و تاجیکستان برای پیوستن به پرونده ی جهانی شده ی «هنر مینیاتور» اطلاع داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، «هنر مینیاتور» (نگارگری ایرانی) که به صورت مشترک با سه کشور ترکیه، آذربایجان و ازبکستان تهیه شده بود، عصرِ چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ در پانزدهمین اجلاس کمیته بین الدول میراث فرهنگی ناملموس در لیست میراث جهانی ناملموس یونسکو که سال جاری برای اولین بار به صورت مجازی در حال برگزاری است، به ثبت رسید.
محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه – و عضو گروه تدوین کننده ی این پرونده ی جهانی از جانب ایران که به صورت مجازی در زمان بررسی پرونده در اجلاس حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار ایسنا درباره ی روند بررسی وثبت این پرونده ی مشترک توضیح داد.
او با اشاره به اینکه «هنر نگارگری یا مینیاتور»به عنوان اولین پرونده ی مشترک ایران، چهارشنبه ۲۶ آذر، در اجلاس معرفی و پس از بررسی بدون هیچ اعتراض یا اعلامِ نقطه ی اصلاحی از جانب کشورهای عضو با اکثریت آرا و بر مبنای اظهار نظر کمیته ارزیابی به ثبت جهانی رسید، اظهار نمود: پرونده ی هنر مینیاتور در سال ۱۳۹۷ با تقسیم کار بین چهار کشور درخواست کننده یعنی ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان تهیه و پس از تدوین نهایی به امضا رسید و سرانجام نوروز ۱۳۹۸ به دبیرخانه یونسکو فرستاده شد که در نهایت در این اجلاس با اکثریت آرا بعنوان پانزدهمین اثر میراث ناملموس کشورمان در لیست میراث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید.
وی با اشاره به این که هر کدام از چهار کشور عضوِ پرونده، فیلمی سی ثانیه ای در معرفی هنر مینیاتور در کشور خویش را در این اجلاس به نمایش گذاشتند، بیان نمود: ایران در فیلم خود هنرمندانِ در رابطه با این هنرِ ایرانی، کارهایشان و برخی آثار مینیاتوری برگرفته از شاهنامه، حافظ، سعدی یا نظامی که به تصویر کشیده شده اند، را نمایش داد.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4

منبع: