کتاب تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاری خانه دامغان همزمان با هفته پژوهش، توسط مرکز معرفی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر گردید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، کتاب «تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاری خانه دامغان» تألیف علیرضا انیسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه، دستاوردها و نتایج پژوهش علمی در مورد تاریخ معماری این بنا، بافت تاریخی شهر دامغان و هم پیشنهادات حفاظتی و مرمتی اثر را در بردارد. همینطور این کتاب می تواند بعنوان الگویی در زمینه مطالعه بناها، بافت تاریخی پیرامون و نحوه حفاظت و مرمت آنها مورد استفاده علاقمندان، متخصصین و بخصوص دانشجویان رشته های مرتبط قرار گیرد.

منبع: