مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به حساسیتی که دراثر پیشنهاد ثبت حسن خط ترکیه و خط عربی عربستان عنوان شد اظهار داشت: سال 2021 خوشنویسی را بعنوان پرونده ملی در اولویت ثبت جهانی می گذاریم.

مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث ناملموس و طبیعی وزارت میراث فرهنگی درباره پرونده های جهانی میراث ناملموس به خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۲۰۲۱ پرونده خوشنویسی بعنوان پرونده ملی از جانب ایران مورد بررسی اعضای کمیته قرار می گیرد از آنجائیکه حساسیت ها برای پرونده خوشنویسی به سبب ارائه این پرونده از طرف ترکیه و عربستان به یونسکو بالا گرفت، خوشنویسی در اولویت ثبت و در طبقه «برنامه پاسداری خوب از میراث ناملموس» قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: امسال یونسکو محدودیت هایی را به سبب شیوع ویروس کرونا اجرا کرد به همین دلیل هم اجلاس ۲۰۲۰ به صورت آنلاین اجرا شد. یونسکو اعلام نمود چون امکان ارزیابی پرونده ها در تعداد زیاد وجود ندارد، برای اجلاس ۲۰۲۱ هر کشور می تواند تنها یک پرونده چه ملی و چه چند ملیتی را ارائه نماید. برای سال ۲۰۲۲ هنوز دستورالعملی اعلام نکرده است. ما برای سال ۲۰۲۱ چهار پرونده ارسال کرده بودیم اما یونسکو اعلام نمود که امکان ارزیابی ندارد و فقط اعلام وصول پرونده ها بر طبق فرمت ابلاغی از طرف یونسکو انجام شد.
پورعلی بیان کرد: پرونده ساختن و نواختن ساز رباب هم قرار بود در سال ۲۰۲۱ مطرح شود؛ با همین محدودیت یونسکو مواجه گردید بدین سبب در سال آینده رباب مطرح نمی گردد. اگر محدودیت های یونسکو نبود می توانستیم پرونده های بیشتری را در سال آینده مطرح نماییم. منتها از الان سهمیه کشورها برای سال دیگر بسته شده است.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی درباره ریفر شدن دو پرونده چند ملیتی ایران با نام جشن مهرگان و هنر ساختن و نواختن عود در اجلاس ۲۰۲۰ هم اظهار داشت: ما دفاعیه خودرا یک ماه پیش درباره پرسش های مطروحه در حوزه پرونده چند ملیتی جشن مهرگان و عود ارائه کرده بودیم اما مورد توجه کمیته قرار نگرفت، کمیته به سبب چند ملیتی بودن این دو پرونده به تفاوت ها و اشتراکات این دو عنصر در جوامع تهیه کننده اشاره و این موارد را مورد سوال قرار داد مشکل دیگر این بود که اجلاس به صورت آنلاین انجام شد و ما نمی توانستیم رایزنی انجام دهیم. حتی فرصت دفاع هم نبود و تنها بعد از اعلام نتیجه فرصت صحبت داده شد. البته باید اظهار داشت که امسال هیچ کشوری بیش از دو پرونده را نتوانست در لیست میراث ناملموس ثبت کند. حتی عربستان که عضو کمیته ارزیاب بود یک پرونده را ثبت نمود.
وی درباره پرونده هایی که فروردین سال ۱۴۰۰ به یونسکو ارسال می شود نیز اظهار داشت: دستورالعمل کمیته ۲۰۲۲ هنوز به ما ارسال نشده تا بدانیم فروردین سال بعد باید چه کار نماییم. آیا پرونده هایی که از سالهای قبل فرستاده شده ولی مورد ارزیابی قرار نگرفته اند را در اولویت بگذاریم و یا پرونده جدید ارسال نماییم. ولی حتما در فروردین سال بعد چند پرونده جدید ارسال می شود.
پورعلی بیان کرد: درباره پرونده نوروز نیز درخواست جدیدی برای پیوستن کشور جدید به این پرونده نداشتیم اما کشور افغانستان درخواست پیوستن به پرونده مینیاتور را داده و از آن استقبال می نماییم.