مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد ضمن اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی در هفته گذشته، اعلام نمود تلاش می نماییم و امیدواریم تا آخر سال جاری تئاتر شهردارای حریم شود.

قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت و سرانجام حریم تئاتر شهر برای حفظ این بنای ملی و بهبود شرایط محیطی و فرهنگی پیرامون این مجموعه تئاتری، به خبرنگار مهر اظهار داشت: نظر وزارت میراث فرهنگی در زمینه اینکه مجموعه تئاتر شهر دارای حریم باشد، مهم می باشد چونکه مجموعه تئاتر شهر بعنوان یک بنای ملی ثبت شده است. در همین راستا هفته گذشته جلسه ای با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی و همینطور چند تن از مدیران کل ستادی میراث فرهنگی در مورد حریم مجموعه تئاتر شهر برگزار گردید.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه دوستان وزارت میراث فرهنگی در اینکه تئاتر شهر باید دارای حریم باشد متفق القول هستند. دوستان شهرداری هم در این راستا همراهی لازم را دارند
آشنا ضمن اشاره به عرضه نقشه های قدیمی حریم تئاتر شهر و نقشه های جدید در نظر گرفته شده برای این حریم، اضافه کرد: نقشه های جدید هم متناسب با مجموعه تئاتر شهر طراحی شده اند که در عین حال هم هنرمندانه باشند و هم از این بنای ملی حفاظت کنند.
مدیرکل هنرهای نمایشی در انتهای سخنان خود تاکید کرد: همه موافق این هستیم که تئاتر شهر دارای حریم باشد و کوشش برای اجرایی شدن این طرح ادامه دارد و امیدواریم تا آخر سال مجموعه تئاتر شهر حریم خویش را داشته باشد.

منبع:

دسته‌ها: توریسم