همزمان با بیان زمان بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران در دی ماه، متولیان امر از تغییر هویت بصری موزه نیز خبر دادند؛ موضوعی که واکنش هایی را به دنبال داشت و در نهایت رئیس موزه اعلام نمود که نشان قدیمی تغییر نخواهد کرد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، نشست خبری مرمت و معرفی هویت بصری موزه هنرهای معاصر تهران روز دوشنبه (۸ دی ماه) در دو بخش مرمت و هویت بصری موزه برگزار و در آن اعلام گردید که هویت بصری موزه با طراحی یک تم جدید به اسم «ققنوس» که تمام بخش ها را شامل می شود، تغییر کرده است. در این جلسه عنوان شد که از هویت بصری موزه در سربرگ ها، پوسترها، نمایشگاه ها، شبکه های اجتماعی و… استفاده خواهد شد.
اما مدتی از اعلام این خبر نگذشته بود که بعضی از هنرمندان و مخاطبان موزه هنرهای معاصر تهران نسبت به تغییر لوگوی قدیمی موزه واکنش نشان دادند و انتقاد کردند.

هویت بصری جدید موزه هنرهای معاصر تهران

دسته‌ها: توریسم